Global site

Överspänningsskydd OVR SL

Överspänningsskydd för gatubelysningar

OVR SL är en dedikerad SPD för belysningsapplikationer, särskilt för att förebygga risker i samband med blixtnedslag i LED-belysningsstolpar. Med den här nya produkten kan ABB erbjuda en högkvalitativ lösning för tillverkare av LED-belysningsstolpar, och bespara kommuner många underhållstimmar. I Europa finns det fler än 90 miljoner belysningsstolpar och varje år måste 10 % av dessa förnyas. Marknaden är enorm! Belysningen i världen övergår nu från traditionella glödlampor till LED, år 2020 kommer 50 % av installationerna att vara LED. OVR SL är en pålitlig lösning för skydd av LED-drivkretsar i belysningar.

Viktiga funktioner    

  • Belysningen fortsätter fungera även i fall av ett blixtnedslag,
  • Minskade underhållskostnader tack vare lång drifttid. Detta förebygger driftstörningar, skador och ständiga utbyten av lampor som är svåra att komma åt utan särskild utrustning (t.ex. lyftar),
  • Enkel inspektion av utrustningen tack vare visning av SPD-status,
  • Snabbt byte av produkten då den kan placeras i stolpens nederdel.

Viktiga funktioner

  • Mycket gott skydd för LED-drivkretsar tack vare låg Up (1,1 kV) och hög urladdningsström (Imax=15 kA),
  • Med sina kompakta mått (17,5 mm) passar den i små utrymmen och kan installeras i stolpens nederdel för enkelt underhåll,
  • Förkablerad för att spara installationstid, anslutningar i botten för att undvika kondensproblem,
  • Hög kapslingsklass (IP32) för att bättre klara tuffa klimat och smutsiga miljöer.

Vill du ha produktinformation eller service?