Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Överspänningsskydd OVR SL

Överspänningsskydd för gatubelysningar

OVR SL är en dedikerad SPD för belysningsapplikationer, särskilt för att förebygga risker i samband med blixtnedslag i LED-belysningsstolpar. Med den här nya produkten kan ABB erbjuda en högkvalitativ lösning för tillverkare av LED-belysningsstolpar, och bespara kommuner många underhållstimmar. I Europa finns det fler än 90 miljoner belysningsstolpar och varje år måste 10 % av dessa förnyas. Marknaden är enorm! Belysningen i världen övergår nu från traditionella glödlampor till LED, år 2020 kommer 50 % av installationerna att vara LED. OVR SL är en pålitlig lösning för skydd av LED-drivkretsar i belysningar.

Viktiga funktioner    

  • Belysningen fortsätter fungera även i fall av ett blixtnedslag,
  • Minskade underhållskostnader tack vare lång drifttid. Detta förebygger driftstörningar, skador och ständiga utbyten av lampor som är svåra att komma åt utan särskild utrustning (t.ex. lyftar),
  • Enkel inspektion av utrustningen tack vare visning av SPD-status,
  • Snabbt byte av produkten då den kan placeras i stolpens nederdel.

Viktiga funktioner

  • Mycket gott skydd för LED-drivkretsar tack vare låg Up (1,1 kV) och hög urladdningsström (Imax=15 kA),
  • Med sina kompakta mått (17,5 mm) passar den i små utrymmen och kan installeras i stolpens nederdel för enkelt underhåll,
  • Förkablerad för att spara installationstid, anslutningar i botten för att undvika kondensproblem,
  • Hög kapslingsklass (IP32) för att bättre klara tuffa klimat och smutsiga miljöer.

Vill du ha produktinformation eller service?