Selected Optimized Coordination – SOC

Koordinationstabeller för motorapplikationer, selektivitet och back-up

Att skydda elutrustning mot kortslutningar kräver rätt val av olika produkter: effektbrytare (MCCB) eller dvärgbrytare, säkringar, motorskyddsbrytare, kontaktorer, överlastsreläer, motorstyrenheter, mjukstartare, frekvensomriktare etcetera.

Alla intressenter som konstruktörer, konsulter, OEM-tillverkare, panelbyggare och slutanvändare måste:

 • Välja lämplig lösning med hänsyn till gällande selektivitet och back-up mellan kortslutningsskyddsenheter
 • Implementera den korrekt testade och godkända kombinationen av enheter för att styra och skydda motorer enligt IEC- eller UL-standarderna.

SOC-verktyget erbjuder en ny smart sökning för att definiera den optimala uppsättningen av skyddsenheter för din tillämpning och hjälper till att säkerställa prestanda och hållbarhet.

Motorstart och -skydd

En motorstartare består vanligtvis av en kontaktor och en enhet för överbelastningsskydd. Båda enheterna måste samordnas med kortslutningsskyddsenheter (SCPD) för att skydda motorer mot kortslutningar på ett korrekt sätt.

SOC-verktyget tillhandahåller koordinationstabeller för val av lågspänningsutrustning, för motorer klassade bland annat. för IE3-/IE4-motorer. Det går att välja grundläggande, förbättrade och avancerade lösningar. Det finns även tillgängliga val för olika typer av startalternativ, Direct-On-Line (DOL), Y/D start (Star-Delta), frekvensomriktare och mjukstartare med avseende på spänning, kortslutningsnivå, starttyper (normal start, tung drift), de typer av koordination som krävs (IEC typ 1 eller typ 2), UL-kombinationsmotorstyrningstyp (A till F) eller från UL-komponentklassningsstöd.

Selektivitet, back-up och andra skyddsenheter

Att välja skyddssystem för en elinstallation är grundläggande för att få en funktionell drift av hela installationen och för att hjälpa till att reducera problem som orsakas av onormala driftförhållanden eller faktiska fel.

Selektivitet och back-up används vanligtvis i installationer med en huvudbrytare uppströms och olika underliggande brytare nedströms, som skyddas av sin egen kortslutningsskyddsenhet (SCPD).

Om prioriteten för installationen är att hjälpa till att säkra driftens kontinuitet är selektivitet den koordinationsstrategi du behöver. Enligt IEC 60947-1 är selektivitet samordningen mellan driftegenskaperna hos två eller flera överströmsskydd (säkringar, effektbrytare (MCCB), dvärgbrytare (MCB) etcetera). Vid överström inom fastställda gränser verkar endast den SCPD som är installerad på den linje som påverkas av felet. Om överströmsvärdet överskrider selektivitetsgränsen kan även uppströmsenheten utlösas.

Selektivitet är Total (T i SOC-tabellerna) om SCPD uppströms inte utlöses förrän SCPD nedströms har uppnått sin kortslutningskapacitet. Vid partiell selektivitet rapporterar SOC-tabellerna det maximala kortslutningsvärdet för vilket selektivitet garanteras.

Om prioriteten för installationen är att uppnå ekonomiska besparingar för komponenterna, då är back-up den koordination som behövs.

Back-up är koordinationen mellan driftsegenskaperna hos två överströmsskydd (säkringar, effektbrytare (MCCB), dvärgbrytare etcetera) på sådant sätt att skyddet uppströms stöder att skyddet nedströms löser ut vid en kortslutning med högre värde än nedströmsskyddsenhetens kortslutningskapacitet. På så sätt är det möjligt att optimera nedströmsskyddsenheternas brytarkapacitet och samtidigt minska dem för att spara pengar.

Det är möjligt att installera en skyddsenhet på en linje med en lägre brytarkapacitet än den förväntade lokala kortslutningsströmmen, eftersom uppströmsskyddsenheten hjälper till att garantera skyddet genom att den aktiveras vid ett fel. I det här fallet får nedströmsenheten ingen driftskontinuitet, eftersom uppströmsenheten har löst ut och kortslutningsströmmarna var över gränserna (Icu) för nedströmsenheten, som troligen förstördes under händelsen. Dessutom blir andra linjer som är anslutna till uppströmsenheten utan strömförsörjning efter att den har löst ut, även om de inte direkt påverkas av ett fel.

SOC-tabeller definierar det maximivärde för kortslutning som back-up garanteras för mellan uppströms och nedströms SCPD:er.

I avsnittet ”Skydd för andra enheter” anger SOC-verktyget det maximala kortslutningsvärdet för en lastfrånfrånskiljare nedströms, skyddas av uppströmsskyddsenheten vid ett fel.

Selected Optimized Coordination – SOC

SOC-verktyget tillhandahåller koordinationstabeller som gör att du kan hitta rätt kombination. Genom ett enkelt val av olika element visar verktyget omedelbart de mest lämpliga lösningarna. Du kan skriva ut sidorna från programvaran och exportera efter behov.

Fördelar

 • Ger vägledning om lämpliga produktval för att förbättra skydd och säkerhet.
 • Minskar val- och designtiden för lösningar
 • Hjälper till att minska risken för oväntade driftstopp, till exempel sådana som orsakas av oavsiktlig stopp
 • Tillhandahåller de senaste testade koordinationsdata
 • Förutser livscykelförändringar för produkter som används i alla motorkoordinationstabeller
 • Använder de dedikerade motorkoordinationstabellerna för ditt land

Funktioner

 • Över 1 800 testade och validerade koordinationstabeller tillgängliga
 • Användarvänligt val och ny smart sökning för snabb konfiguration av koordinationstabeller
 • Optimerade koordinationstabeller för motorskydd för IE3-/IE4-högeffektivitetsklass med avseende på N/H- eller NE/HE-motorkonstruktion
 • Uppföljning av försäljningsstatus för produkterna som ingår i koordinationstabellerna för motorskydd
 • Innehåller dedikerade produktsortiment tillgängliga i ditt land
 • Nya alternativ för att exportera PDF och dela via e-post
 • Lokalisering till huvudspråken för gränssnittsvisning och export av PDF-dokumentation
 • Nytt hjälpavsnitt för att utbilda alla användare snabbt och enkelt

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language