Reklamationsärende hos ABB Electrification Sweden AB

Om Ert företag behöver reklamera en köpt produkt ber vi Er att följa nedanstående instruktioner och skicka dokumentationen till ABB.

Observera att ABB hanterar reklamationer endast vid inköp av produkter direkt av ABB. Har Ni köpt produkten via grossist eller återförsäljare ombeds Ni att reklamera hos dem.

Instruktioner
Ladda ned och fyll i reklamationsblanketten, särskilt viktig att fylla i:

  • När beställdes produkten?
  • ABB:s ordernummer/fakturanummer eller det referensnummer Ni har använt för Er beställning.
  • Blankt svar under rubriken "Önskas undersökningsrapport" tolkas som att ingen undersökningsrapport önskas.
  • ABB:s artikelnummer eller e-nummer och gärna serienummer. För exempelvis AC-laddboxar, effektbrytare, mjukstartare och KNX-produkter krävs serienummer, det underlättar för fabriken att se i vilken batch produkten har tillverkats.
  • Felbeskrivningen behöver vara utförlig och detaljerad.
  • Komplettera gärna felbeskrivningen med bilder (eller spela in video om det är mer passande).

Nästa steg
Vänligen sänd ifylld reklamationsblankett och evemtuella bilder/filmer till kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com.  ABB svarar Er efter granskning och om vi accepterat Er reklamation återkommer vi med ärendenummer och returinstruktioner.

Behov av ny produkt?
Vid behov av ny produkt, vänligen beställ enligt Er ordinarie inköpsrutin och om reklamationen blir godkänd kommer Ni att erhålla en kreditfaktura.

Select region / language