Enviline™ ESS – Systém skladování energie

Snižte náklady na energii a špičkovou energii

Enviline ESS je traťový systém řízení energie, který ukládá a recykluje přebytečnou brzdnou energii. Poskytuje stabilizaci stejnosměrného napětí, snižuje spotřebu energie a špičkovou spotřebu.

Může být dodáván buď se super kondenzátory pro krátkodobé skladování a využití brzdné energie, nebo s bateriemi pro další výhody a služby generující výnosy.

Produktová řada
 • Rozsah provozního napětí až 3 000 V, rozsah výkonu až 5 MW

Klíčové výhody

 • Snižuje náklady na energii díky využití energie
 • Snižuje poplatky za maximální poptávku a pokuty
 • Snižuje investiční výdaje potřebné k udržení úrovně napětí v trakčním vedení stejnosměrného proudu
 • Robí rozvodnu inteligentní a schopnou generovat výhody na místní síti a další příjmy pro provozovatele železnice
 • Kompatibilní se stávajícími vlakovými systémy a nasazenými bez dopadu na provoz vlaku a hnací soustavu
 • Funguje nezávisle na AC síti

Klíčové vlastnosti

 • Snadná instalace
 • Modulární architektura umožňující škálovatelnost systému podle potřeb zákazníka
 • Nízká údržba a dlouhá životnost
 • Vzdálený přístup pro provozovatele distribuční soustavy s integrovaným počítačovým zabezpečením
 • Simulační nástroj pro optimální dimenzování systému
 • Další funkce, jako je nouzový trakční výkon, řízení frekvence

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language

Populární odkazy