Školení pro výrobky vysokého a nízkého napětí

Odborně vyškolený personál zvládá bezpečně, správně a spolehlivě provozovat zařízení a minimalizovat dobu odstávky.

Zajišťujeme ucelenou nabídku školení, která pokrývají základní seznámení se zařízením, bezpečnou a správnou obsluhu, běžnou rutinní údržbu a odstraňování nejběžnějších poruch. Na vyžádání lze domluvit školení „na míru“ přímo u zákazníka.Proč ABB?

  • Prakticky orientované kurzy pro cílové skupiny s omezeným počtem studentů.

  • Pomůžeme vám dosáhnout dlouhé životnosti výrobku, zvýšení bezpečnosti a snížení prostojů.

  • Ve spolupráci s vámi zajistíme, aby váš personál byl více spokojen se svou prací díky hlubšímu poznání zařízení a servisních postupů.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Školící centrum v Brně

Nabídka kurzů
Naše prostory
Kontaktní osoba
Kde nás najdete
Jednotka servisu vn a nn
Učebna ochran
Učebna rozváděčů
Showroom

Michal Řačák
Manažer technických školení
Email:michal.racak@cz.abb.com
Telefon: +420 547 152 040
Mobil: +420 735 161 470

Martina Leinová
Administrátor školení
Email:martina.leinova@cz.abb.com
Telefon:+420 547 152 068

Select region / language