Ultra rychlý zemnící spínač UFES

Aktivní ochrana vnitřního oblouku

UFES poskytuje inovativní ochranu před elektrickým obloukem, poskytuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti personálu a zařízení, údržbu bezpečného napájení a snížení výpadků výroby

Klíčové výhody

 • Výrazně zvýšená bezpečnost obsluhy díky aktivnímu potlačení vnitřního oblouku
 • Minimální poškození elektrických zařízení a prostředí
 • Výrazné snížení prostojů a nákladů na opravu, zabránění zničení rozváděče nebo těžkých škod v případě výskytu vnitřního oblouku
 • Snížená úroveň tlaku umožňující koncepty aktivní ochrany - např. kde plynové kanály nejsou použitelné
 • Možné snížení úrovně osobních ochranných prostředků (OOP) podle NFPA 70E
 • Minimální uvolňování toxických plynů díky efektivnímu zkrácení doby oblouku

Klíčové vlastnosti

 • Zánik oblouku za méně než 4 ms
 • Detekce oblouku pomocí optických senzorů a měření proudu
 • K dispozici pro jmenovité hodnoty rozváděčů do 40,5 kV a 100 kA
 • Snadná integrace do nových a stávajících systémů nízkého a vysokého napětí
 • Lze kombinovat s různými zařízeními na ochranu oblouku, včetně zařízení REA, TVOC-2 nebo jiných zařízení než ABB
 • K dispozici jako jednotlivé komponenty a plně testovaná řešení rozváděčů

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language