Wyłączniki napowietrzne w izolacji gazowej (SF6) OHB zgodne z IEC

Wyłączniki średniego napięcia z napędem mechanicznym zaprojektowane dla systemów dystrybucji o parametrach do 40.5kV, 2500A, 31.5kA

Wyłączniki z górną komorą wyłączającą są stosowane w dystrybucji energii elektrycznej do kontroli i ochrony linii kablowych oraz sterowania i zabezpieczania transformatorów, prostowników, kondensatorów itp. Dzięki technice autowydmuchowej nie generują się przepięcia. Oznacza to, że świetnie nadają się do modernizacji sieci, w których użyty materiał izolacyjny jest szczególnie wrażliwy na naprężenia dielektryczne.
 

Dlaczego ABB?

  • Bezobsługowe bieguny
  • Górne i dolne zaciski z otworami zgodnie z NEMA4
  • Urządzenie kontroli ciśnienia gazu dla każdego bieguna
  • Bieguny wykonane z izolatorów porcelanowych połączone za pomocą kołnierzy z zaciskami
  • Okienko inspekcyjne w obudowie bieguna  .

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language