Zabezpieczanie baterii kondensatorów i filtrów

Równoległe baterie kondensatorów są szeroko stosowane w sieciach przesyłowych i rozdzielczych jako elementy wytwarzające dodatkową moc bierną.

Produkowane przez ABB zabezpieczenie baterii kondensatorów ma na celu ochronę urządzeń przed zwarciami wynikającymi z sytuacji zewnętrznych lub wewnętrznych występujących w równoległych bateriach kondensatorów. Zwarcia wewnętrzne są powodowane przez awarie elementów kondensatorów wchodzących w skład pojedynczych kondensatorów, oraz pojedynczych kondensatorów wchodzących w skład baterii kondensatorów. Innymi zwarciami występującymi wewnątrz baterii mogą być łuki elektryczne wewnątrz grupy (zwarcie na jednej lub kilku szeregach grup w tej samej fazie) lub zwarcia międzyfazowe grup oraz zwarcia doziemne.

Sytuacje zewnętrzne, takie jak przeciążenia, mogą powodować naprężenia w bateriach kondensatorów. Na przykład, przepięcie spowodowane przez połączony wpływ długotrwałego przepięcia wraz ze wzmożoną zawartością harmonicznych, może spowodować sytuację przeciążenia. Celem stworzenia schematu zabezpieczenia jest ograniczenie skutków przeciążenia do bezpiecznego i akceptowalnego poziomu, a także zapobieganie uszkodzeniom równoległych baterii kondensatorów w razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy sieci, poprzez odłączenie ich w razie utraty zasilania.

Dlaczego ABB?

  • Urządzenie zabezpieczeniowe dla baterii kondensatorów oraz kabla zasilającego w układach mostka H, podwójnej gwiazdy (YY) lub pojedynczej gwiazdy (Y)
  • Szeroka gama funkcji zabezpieczeniowych i sterujących pozwala także na stosowanie urządzenia w układach zawierających filtry harmonicznych
  • Komunikacja zgodna z IEC 61850, w tym rezerwowany Ethernet, GOOSE i magistrala procesowa dla napięć (w serii Relion 615)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language