Zabezpieczenia i sterowanie w systemach wytwarzania energii elektrycznej

Generatory są zaprojektowane do pracy przy wysokich współczynnikach obciążenia przez wiele lat i często w ich pracy zdarzają się różnego rodzaju zakłócenia i nieprawidłowości. Maszyny te wraz z oprzyrządowaniem pomocniczym są nadzorowane przez urządzenia monitorujące, których zadaniem jest ograniczenie do minimum wszelkich zakłóceń i nieprawidłowości w ich pracy. Pomimo monitorowania mogą występować różnego rodzaju awarie elektryczne lub mechaniczne, dlatego generatory muszą być wyposażone w przekaźniki zabezpieczeniowe, które w razie awarii szybko inicjują odłączenie maszyny od sieci, a w razie konieczności także całkowite wyłączenie i zatrzymanie maszyny.

Konstrukcja systemu zabezpieczeń generatora uwzględnia różnego rodzaju awarie i nieprawidłowości w pracy urządzeń, jakie mogą występować w elektrowni, i oferuje środki służące do wykrywania takich zdarzeń i podejmowania działań zaradczych. Zakres działania systemu zabezpieczeniowego zależy od wielkości i względnej wartości generatora. Duże generatory o kluczowym znaczeniu zwykle posiadają rozbudowane systemy zabezpieczeń z rezerwowaniem w postaci głównych i zapasowych funkcji zabezpieczeniowych.

Istnieją funkcje zabezpieczające przed zwarciami fazowymi, zwarciami doziemnymi, utratą wzbudzenia, nadwzbudzeniem, chroniące przed nadmiernym napięciem, niezrównoważeniem prądów, nieprawidłową częstotliwością, pracą silnikową, załączeniem maszyny zatrzymanej, awariami wyłączników oraz awariami systemów.

 

Dlaczego ABB?

  • Elastyczny przekaźnik zabezpieczenia generatora dla bloków generatorowych i bloków generator-transformator
  • Możliwości konfigurowania funkcji w celu spełnienia specyficznych wymagań różnych zastosowań
  • Obsługa układów stacji energetycznych z pojedynczymi i podwójnymi szynoprzewodami
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Showing offering for:
Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language