Zabezpieczenie i sterowanie transformatorem RET630

RET630 jest kompleksowym urządzeniem służącym do nadzoru nad transformatorami, przeznaczonym do zabezpieczania, sterowania, pomiarów i nadzorowania transformatorów blokowych i transformatorów

RET630 jest elementem należącym do rodziny produktów ABB serii Relion® oraz częścią serii 630 produktów zabezpieczeniowych i sterujących, odznaczających się skalowalnością funkcjonalną i elastyczną konfigurowalnością. RET630 cechują również niezbędne funkcje sterujące, stanowiące idealne rozwiązanie do sterowania polem transformatorowym i regulacji napięcia.

RET630 zawiera główne funkcje zabezpieczeniowe przeznaczone dla transformatorów dwu-uzwojeniowych oraz bloków generator-transformator. Dwie dostępne konfiguracje wstępne zostały dostosowane do typowych wymagań do zabezpieczenia i sterowania transformatorem. Konfiguracja wstępna może zostać wykorzystana bez zmian lub w prosty sposób dostosowana lub rozbudowana o dowolnie wybrane funkcje, za pomocą, których urządzenie może zostać dokładnie dopasowane do specyficznych wymagań obszaru zastosowań. Opcjonalna funkcja regulacji napięcia jest jednym z przykładów funkcji dodatkowych.

RET630 zawiera stabilizowane zabezpieczenie różnicowe transformatora z członem bezzwłocznym, pozwalające na szybkie i selektywne wykrywanie zwarć międzyfazowych, międzyzwojowych w uzwojeniach oraz zwarć na wyprowadzeniach, z uwzględnieniem większości zwarć faza-ziemia. Obok blokady od drugiej harmonicznej zastosowano zaawansowany algorytm blokowania oparty na kształcie fali prądowej, zapewniający stabilizację zabezpieczenia przy załączaniu transformatora. Blokada zabezpieczenia od piątej harmonicznej zapewnia natomiast dobrą stabilizację przy umiarkowanym przewzbudzeniu transformatora. Uzupełnieniem zabezpieczenia różnicowego jest czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o ograniczonym zasięgu, pozwalające na wykrywanie nawet pojedynczych zwarć faza-ziemia w pobliżu uziemienia punktu neutralnego transformatora. Obie strony transformatora są objęte wielostopniowym zabezpieczeniem zwarciowym, nadprądowym fazowym, składowej symetrycznej przeciwnej oraz rezerwowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Dostępne jest także zabezpieczenie od zwarć doziemnych oparte na pomiarze lub obliczeniach napięcia zerowego.

RET630 oferuje także nadprądowe zabezpieczenie kierunkowe do wykrywania odwrotnego przepływu mocy lub prądów przy pracy równoległej transformatorów. Dodatkowo występują zabezpieczenia nadczęstotliwościowe i podczęstotliwościowe, nadnapięciowe i podnapięciowe, a także zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika.

RET630 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikaty GOOSE z obu sygnałów binarnych i analogowych. RET630 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

Dlaczego ABB?

  • Elastyczne zabezpieczenie transformatora dedykowane dwuuzwojeniowych transformatorów mocy
  • Zabezpieczenie różnicowe, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe, ochrona napięcia, automatyczny regulator napięcia, monitorowanie punktu gorącego i szybkości starzenia się izolacji dla transformatorów
  • Sterowanie dwóch wyłączników oraz do ośmiu rozłączników i uziemników
  • Dowolnie konfigurowalne funkcje dla wymagających aplikacji
  • Duży zintegrowany lub wolnostojący panel HMI

* Large, integrated or detachable display

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language