Ogranicznik napięcia VLD

Chroni ludzi i sprzęt przed zagrożeniami w stanach awaryjnych

VLD wykrywa i ogranicza niebezpieczne napięcia poprzez zwieranie szyn z ziemią  w szybki, efektywny i bezpieczny sposób.

Zainstalowany na podstacjach, peronach, przejazdach oraz w innych miejscach, gdzie ludzie są narażeni na działanie napięć trakcyjnych, VLD chroni pasażerów przed niebezpiecznymi napięciami dotykowymi zgodnie z normami EN-50122-1 i IEC 62128 (bezpieczeństwo, uziemienie i zabezpieczenia przeciw porażeniom elektrycznym). 


Zakres produktu

 • Zakres napięcia do 200 V

Kluczowe korzyści

 • Zapewnia zgodność z bezpiecznymi granicami napięcia dotykowego
 • Zapewnia szybką odpowiedź z możliwością zwierania dużych wartości prądu
 • Umożliwia szybką i bezpieczną eliminację zwarć doziemnych. Zapewnia ścieżkę powrotną, która pomaga w zadziałaniu wyłącznika szybkiego
 • Zapobiega prądom błądzącym. Selektywność włączania i wyłączania zapewnia, że system zadziała jedynie gdy jest to konieczne
 • Pozwala zrozumieć przyczyny prądów błądzących. System monitorowania dostarcza kompleksowe
  informacje na temat wydarzeń w systemie

Kluczowe właściwiści

 • Hybrydowa konstrukcja tyrystorowo-stycznikowa do ochrony przed szybkonarastającymi
  napięciami i dużymi prądami awaryjnymi
 • Zabezpieczenie umożliwiające pracę układu przy utracie zasilania
 • 3 programowalne, definiowane punkty wyzwalania w celu optymalizacji liczby i czasu trwania zadziałań
 • Automatyczne wyłączanie
 • Ręczny wyłącznik obejściowy do blokady podczas prac konserwacyjnych
 • Osobne przedziały mocy i sterowania dla ułatwienia dostępu i bezpieczeństwa

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje