Kompakt, utomhusplacerad nätstationsmodul för järnvägstillämpningar

En- eller tvåfasig utomhusmodul med vakuumbrytare för AC-försörjning i järnvägstillämpningar upp till 27,5 kV, 2 000 A, 50/60 Hz.

Modulen är en fabriksmonterad ram monterad med FSK II-brytare, en motordriven frånslagningsfunktion och manuella jordbrytare. En av modulens kärnkomponenter är en specialkonstruerad vakuumbrytare som uppfyller kraven för alla elektriska järnvägsnät som använder en-/tvåfassystem.

Varför ABB?

  • Optimerade ledtider, enkel logistik och låga transportkostnader
  • Enkel och snabb installation och driftsättning och mindre kabeldragning på plats
  • Minskad stilleståndstid och minimalt med störningar av vinstskapande driftprocesser
  • Minimering av risker på grund av förseningar och fel, förenklad övergripande planering och minskad projekttid
  • Betydande markbesparingar och mindre anläggningsarbete

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language

Populära länkar