Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nätstationer för eldistribution

Nätstationer används av elbolag för eldistribution, oftast på mellanspänningsnivåerna 12, 24 och 36 kV.

Dessa nätstationer (CSS) installeras normalt på platser som är tillgängliga för allmänheten eftersom de garanterar säkerheten för människor enligt specificerade driftvillkor. Alla komponenter till nätstationer ska typtestas och rutinkontrolleras enligt tillämplig produktstandard.

Funktioner i distributionsnät

 • Nätstationer för bostäder
 • Dedikerade nätstationer för större elkunder som lätt industri eller företag (normalt 1 500 KVA och högre)
 • Satellitnätstationer för perifera radiella anslutningar, t.ex. jordbrukare

Testad enligt standard IEC 62271-202

 • Nätstationer testade med avseende på interna ljusbågsfel förbättrar säkerheten för både operatörer och allmänhet
 • Intern ljusbågsklassificering (Internal Arc Classification, IAC) täcker fel i mellanspänningsställverk och kopplingarna mellan mellanspänningsställverk och transformatorer
 • För att ett hölje ska få intern ljusbågsklassificering måste det testas och utvärderas enligt ett fastställt förfarande

          A (om operatörsskydd garanteras)
          B (om skydd av allmänheten garanteras)
          AB (om skydd av både operatörer och allmänhet garanteras)

 • ABB:s produkter har IAC-klassificering AB
 • IAC AB-klassificering krävs för nät med hög koncentration av användare
 • ABB rekommenderar starkt IAC-AB för att garantera operatörernas och allmänhetens säkerhet

  Vill du ha produktinformation eller service?

  Relaterade erbjudanden

  Populära länkar

  Webbflöden