Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Förmonterade nätstationer för smarta nät

ABB:s nätstationer för mellanspänning med övervaknings- och kontrollfunktioner möjliggör fjärrstyrning och en sömlös integration av nätstationen i SCADA-system.

ABB:s förmonterade kompakta sekundära nätstationer (Compact Secondary Substations, CSS) kan övervakas, styras eller till och med hantera hela nät och ger på så sätt fullständig tillförlitlighet till kraftleverantörerna.

ABB:s förmonterade smarta CSS:er kan utrustas med följande tillval för distributionsautomation:

Alternativ 1: Endast CSS-övervakning
Trådlös fjärrterminalenhet (Remote Terminal Unit, RTU) ansluten till nätstationens komponenter:

 • Mellanspänningsställverk
 • Transformator
 • Lågspänningsprodukter

Alla signaler samlas upp av fjärrterminalenheten och dataåtkomst säkerställs genom seriell anslutning eller ethernet via kommunikationsprotokoll som IEC61850, DNP3.0, Modbus etc. ​

Alternativ 2: CSS med övervakning och styrning
Trådlös fjärrterminalenhet (Remote Terminal Unit, RTU) ansluten till nätstationens komponenter:

 • Mellanspänningsställverk
 • Transformator
 • Lågspänningsställverk
 • Motorer (AC- eller DC-styrda) på mellan- och lågspänningsutrustning

Alla signaler samlas upp av fjärrterminalenheten och dataåtkomst säkerställs genom seriell anslutning eller ethernet via kommunikationsprotokoll som IEC61850, DNP3.0, Modbus etc. 

Alternativ 3: CSS med övervakning, styrning och nätverksfunktioner 
Flera CSS-enheter kan anslutas till ett mastersystem för övervakning och styrning av alla nätstationer i nätet.

Utöver den utrustning som beskrivs under alternativ 1 och 2 finns det en serverdator med SCADA-programvara och OPC-kapacitet för integrering av varje nätstation i mastersystemet.

  Vill du ha produktinformation eller service?

  Mer information

  Populära länkar

  Webbflöden