Automatyzacja kopalni

Automatyzacja kopalni przez wymianę danych i integrację

Rozwiązanie ABB automatyzacji kopalni polega na integracji systemów, urządzeń i pracowników, w taki sposób, by wymiana informacji nie napotykała na bariery, oraz na daniu obsłudze możliwości optymalnego sterowania systemem i podejmowania prawidłowych decyzji.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje