Zintegrowane bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem dla zminimalizowania zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Jednym z najtrudniejszych wyzwań we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w górnictwie, jest konieczność zachowania równowagi między coraz silniejszą presją na obniżanie kosztów i podnoszenie produktywności, a koniecznością przestrzegania surowych przepisów bezpieczeństwa. 

Dlaczego bezpieczeństwo zintegrowane?
W miarę wkraczania w epokę górnictwa nowoczesnego, przedsiębiorstwa górnicze coraz większą uwagę zwracają na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego. Równocześnie światowe organizacje, rządy i władze większości rozwiniętych państw zaostrzają swe przepisy bezpieczeństwa. Użytkownicy końcowi w branży górniczej wymagają ściślejszej integracji systemów bezpieczeństwa i sterowania, wprowadzania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na różnych etapach procesów, a także elastyczności, skalowalności i możliwości wielokrotnego wykorzystania elementów zabezpieczających. Potrzebna jest im opłacalna metoda utrzymania możliwości produkcyjnych, pozwalająca zarazem zachować integralność posiadanych środków trwałych, jaki i spełnić obecne wymagania prawne. Zintegrowane bezpieczeństwa oznacza, że sprzęt i rozwiązania techniczne wykorzystywane do produkcji mogą realizować swe funkcje w sposób sprawny, efektywny i zgodny z zasadami BHPiOŚ. Pojęcie to odnosi się też do zapewnienia dostępności ludzi, a także systemów, procesów i zasobów, i ich odpowiedniego wykorzystywania, gdy będzie to potrzebne, w całym okresie istnienia danego środka trwałego.
 
 Zintegrowane bezpieczeństwo w praktyce górniczej
Międzynarodowe normy bezpieczeństwa, takie jak 61508 Ed2 i IEC 61511 dla przemysłu przetwórczego, IEC 62061 dotycząca maszyn i IEC 6180-5-2 dotycząca napędów mechanicznych, są na całym świecie uznawane za wzorzec „dobrej praktyki”, gdy chodzi o bezpieczeństwo funkcjonalne. SIL (Safety Integrity Level / poziom integralności bezpieczeństwa), bazujący na normie IEC/EN 61508, jest dla tych norm pojęciem kluczowym. SIL to statystyczne przedstawienie dyspozycyjności wymaganej dla określonej funkcji bezpieczeństwa. Normy ANSI/ISA S84.01 i IEC 61508. przewidują 4 poziomy SIL. SIL 4 oznacza najwyższy, a SIL 1 najniższy poziom integralności bezpieczeństwa. Wskaźnik SIL jest wykorzystywany do określania niezawodności systemu bezpieczeństwa. Dla osiągnięcia określonej integralności konieczne są odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Obecnie w branży górniczej trzeba jeszcze wiele zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo zintegrowane. Wiele przedsiębiorstw górniczych i dostawców w branży górniczej usilnie pracuje nad spełnieniem wymagań SIL. ABB współpracuje ze swymi klientami z sektora górniczego nad rozwojem i konsolidacją koncepcji bezpieczeństwa zintegrowanego i posiada już wiele sukcesów na tym polu.

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego w całym okresie istnienia produktu
SIL jest elementem większego systemu, określanego nazwą „bezpieczeństwa funkcjonalnego”. Ma on fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania złożonych technologii, wykorzystywanych w systemach związanych z bezpieczeństwem. Określenie poziomu SIL jest bardzo ważne, gdyż ewentualny błąd może mieć konsekwencje dla integralności otoczenia chroniącego dany środek trwały, a w niektórych wypadkach może stworzyć zagrożenie dla integralności samego środka trwałego. Z drugiej strony, efektem zbyt ostrożnego podejścia mogą być niepotrzebne wydatki kapitałowe i eksploatacyjne. Prawidłowo zdefiniowane poziomy SIL pozwalają znacznie zracjonalizować koszty działalności zarówno na terenach niezagospodarowanych, jak i poprzemysłowych. Poziomy integralności operacyjnego bezpieczeństwa środków trwałych są utrzymywane, a koszt posiadania związany z bieżącymi badaniami i pracami konserwacyjnymi jest zoptymalizowany. Jako partner naszych klientów, dokładamy starań, by po przeanalizowaniu każdego z tych etapów dopasować nasze produkty i usługi do danego cyklu istnienia maszyn i urządzeń w sposób zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa klienta.

Globalne kwalifikacje, lokalna obecność
Wkraczając w XXI wiek, firmy z branży górniczej rozwinęły szeroko globalne możliwości. Połączenie globalnych kompetencji ABB z lokalną obecnością we wszystkich państwach liczących się w branży górniczej jest warunkiem koniecznym spełnienia umownych i regulacyjnych wymagań naszych klientów. Niezależnie od tego, jak odległa jest kopalnia, pomoc ABB jest zawsze dostępna. Dzięki doświadczonym, certyfikowanym inżynierom i centrom kompetencji możemy funkcjonować jako znaczące wsparcie zasobów informacyjnych i środków bezpieczeństwa naszych klientów, w szczególności wówczas, gdy ich własne zasoby nie są dostępne.

 

Pliki do pobrania i multimedia [EN]

Select region / language

Pożyteczne informacje