Cyberbezpieczeństwo

Obecnie branża górnicza jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej narażona na niebezpieczeństwo cyberataków. Na szczęście ma za sobą silnego partnera.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produktywność nowoczesnego przemysłu zależy od wyrafinowanych, sterowanych komputerowo systemów automatyki, które stały się tak potężne i wszechobecne, że możemy mówić o nowej rewolucji przemysłowej, określanej jako internetowe połączenie rzeczy, usług i ludzi.

Tym niemniej postępowi technologicznemu często towarzyszą niezamierzone konsekwencje. W wypadku automatyzacji komputery usprawniające produkcję sprawiają zarazem, że jest ona bardziej wrażliwa na zewnętrzne zakłócenia. Jedną sprawą jest możliwość zainfekowania systemu przez złośliwe oprogramowanie, od którego roi się w Internecie: pamiętnym przykładem wirusa, który zaatakował przemysłowe systemy sterowania, jest robak Suxnet, który pojawił się w roku 2010; później byliśmy świadkami wyrafinowanego ataku na niemiecką hutę, który spowodował unieruchomienie wielkiego pieca, na co dzień zaś mamy do czynienia z atakami nie tak spektakularnymi, ale również powodującymi szkody i opóźnienia.

Dzięki temu, że nasi specjaliści projektują supernowoczesne systemy sterujące, wiemy też, co zrobić, by były jak najbardziej odporne. W efekcie zespół naszych ekspertów wskazał zbiór środków służących ochronie ich niezawodności, integralności i dyspozycyjności. Ogólna koncepcja polega na stworzeniu „zwartej ochrony”, w której ważną rolę odgrywa rozproszony system sterowania ABB 800xA.

 

ABB wie, jak chronić systemy klientów - i to od samego początku
W ABB wiemy, jak ważne jest, by cyberbezpieczeństwo było integralną częścią naszych produktów (z których ponad połowa pracuje w oparciu o oprogramowanie). Odpowiednie działania są podejmowane już na najwcześniejszym etapie prac projektowo-rozwojowych i są kontynuowane podczas badań i oddawania do eksploatacji oraz przez cały okres istnienia produktu.

Wśród usług oferowanych naszym klientom są też takie, które polegają na ciągłym, szczegółowym badaniu ich systemów IT. Poniższa lista zawiera przykłady niektórych naszych standardowych zabezpieczeń:

  • Oprócz standardowego tworzenia kopii zapasowej, audytu i szyfrowania, moduł 800xA Cyber Security Fingerprint może analizować konfigurację systemu, w tym komputery kluczowych pracowników, i wskazywać ich potencjalne słabe punkty.
  • Usługa Cyber Security Monitoring Service, polegająca na ciągłym, zdalnym monitorowaniu systemu sterowania i okresowych kontrolach jego funkcjonowania.
  • Tworzenie białej listy” jest opcją dla klientów potrzebujących większego bezpieczeństwa. Uniemożliwia ona wprowadzanie samowolnych zmian w aplikacjach i może działać w połączeniu z innymi rozwiązaniami, takimi jak program Industrial Defender Automation System Manager™, monitorujący zmiany w rejestrach i procesach oraz zmiany liczby urządzeń w sieci.
  • Rozszerzona kontrola dostępu do krytycznych operacji, takich jak wprowadzanie zmian w systemie sterującym, procesy wsadowe i zmiany konfiguracji. Może ona polegać na potwierdzeniu tożsamości lub zażądaniu obecności drugiego użytkownika-poręczyciela

 

W jaki sposób chronić krytyczne urządzenia?
Inną kluczową usługą oferowaną przez ABB klientom z branży górniczej jest zdalna diagnostyka. Polega ona na zbieraniu danych z takich urządzeń jak na przykład bezprzekładniowe napędy młynów i przesyłanie ich do oddalonego centrum sterowania ABB. Pełni ono funkcję banku wiedzy, dyspozytorni i węzła komunikacyjnego: w razie pojawienia się problemu, nasza znajomość automatyki sterującej i procesów górniczych pozwala nam rozwiązać go zanim dojdzie do nieplanowanego zatrzymania produkcji. Cała ta wymiana informacji odbywa się przy użyciu bezpiecznej platformy zdalnej komunikacji, w sposób nienaruszający integralności całego systemu sterującego; w istocie, elementy zabezpieczające są wbudowane w każdą warstwę platformy, co eliminuje konieczność stosowania wirtualnych sieci lokalnych lub kłopotliwych zmian w procedurach bezpieczeństwa.


Dlaczego jednak wszystko to jest tak ważne dla operatora kopalni?
Prowadzący proces, po prostu nie może sobie pozwolić na ryzyko, by ktoś samowolnie zakłócał jego pracę. Wirus, który zniszczył wielki piec w Niemczech, jest sprawą jeszcze poważniejszą, gdy zakład znajduje się za kręgiem polarnym lub w Andach.

W przyszłości funkcjonowanie kopalni będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od znajdujących się na miejscu pracowników, a coraz bardziej od cyfrowych systemów, które optymalizują produktywność i minimalizują zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Ponieważ zaś systemy sterujące nabierają coraz większego znaczenia dla pracy kopalni, coraz większa jest też potrzeba ochrony tych systemów przed cyberatakamii. W efekcie oznacza to, że dzięki posiadaniu wyjątkowej wiedzy o górnictwie, połączonej z bogatą ofertą środków bezpieczeństwa, jesteśmy nieodzownym partnerem przedsiębiorstwa górniczego przyszłości.  

Pliki do pobrania i multimedia

Select region / language

Pożyteczne informacje