Działania zdalne

Praca w środowiskach ekstremalnych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Roboty górnicze wymagają zaangażowania dużych sił i bardzo przemyślanego ich rozmieszczenia. Kluczem do sukcesu jest zainstalowanie najsprawniejszych i najskuteczniejszych urządzeń, i nadzór, by robiły to, do czego są przeznaczone.

Naszym atutem przy produkcji sprzętu górniczego jest to, że dysponujemy jedną z największych na świecie bazą zainstalowanych urządzeń oraz wszechstronną wiedzą, zgromadzoną w ciągu ponad czterech dekad - w roku 1969 dostarczyliśmy do Lafarge Cement we Francji pierwszy na świecie napęd bezprzedkładniowy, który nadal jest eksploatowany. Nasz pierwszy bezprzekładniowy napęd młyna do przetwarzania minerałów został zainstalowany w kopalni miedzi Bougainville w Papui Nowej Gwinei w roku 1985. Od tego czasu otrzymaliśmy zamówienia na liczne systemy - i realizowaliśmy je na całym świecie.

Dla dalszego podnoszenia trwałości i efektywności naszych maszyn opracowaliśmy w ABB system monitorowania całego naszego sprzętu, w tym urządzeń dźwigowych, wentylatorów i napędów bezprzekładniowych oraz całego procesu mielenia i separowania. Dzięki temu znaleźliśmy też nowe rozwiązania starych problemów: na przykład w naszych napędach bezprzekładniowych można realizować ponad 30 ciągłych analiz diagnostycznych. Gdy tylko dana zmienna przekroczy wartość progową, alarmowani są nasi specjaliści i pracownicy klienta, i można podjąć odpowiednie działania zanim dojdzie do nieplanowanego przestoju.

Idealna współpraca
Spójrzmy, jakie korzyści daje to operatorowi kopalni. Na przykład kilka lat temu podpisaliśmy 3-letnią umowę z jednym z największych na świecie producentów miedzi, na mocy której monitorowaliśmy działania napędu bezprzekładniowego w jednej z jego największych kopalń. Dzięki temu nasz klient miał dodatkowe zabezpieczenie w postaci zespołu specjalistów, z których pomocy mógł skorzystać w dowolnym momencie. W razie wystąpienia problemu nasi inżynierowie będą już mieć do dyspozycji odpowiednie dane, co oznacza, że od razu, wraz z pracownikami w kopalni, mogą zacząć je analizować. W ten sposób rodzi się idealna współpraca: nasza znajomość systemu łączy się z wiedzą klienta o jego zakładzie. Korzyści są oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę olbrzymią skalę prowadzonych operacji, potencjalne konsekwencje finansowe nieplanowanego przestoju oraz długofalowy wzrost produktywności, uzyskany dzięki temu, że młyn pobiera dokładnie tyle mocy, ile potrzebuje.

Zmiany
Równie oczywiste są korzyści odnoszone przez operatorów eksploatujących złoża uboższej rudy. Ponieważ dogodnie zlokalizowane, bogate złoża minerałów zostały już w większości wyeksploatowane, trzeba sięgać po uboższe, położone dalej i głębiej. Obsługiwane przez nas kopalnie znajdują się na dalekiej północy Szwecji, w środku amazońskiej dżungli lub na wysokości 5 tys. metrów w peruwiańskich Andach.

Bez zdalnego wsparcia znajdujący się na miejscu pracownicy musieliby zajmować się wszystkimi problemami eksploatacyjnymi, a także serwisem prewencyjnym i predykcyjnym- byłoby to naprawdę niełatwe zadanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak trudno jest pozyskać wykwalifikowanych pracowników do pracy w odludnych miejscach. Co więcej, zakres oferowanego wsparcia można dopasować do potrzeb klienta, a korzystając z naszej usługi audytowej „Fingerprint”, możemy nawet pomóc w ustaleniu, jakie one są.

Tak więc złą wiadomością jest to, że trudniejszym warunkom produkcji musi towarzyszyć kompensujący je wzrost produktywności. Dobrą wiadomością jest z kolei to, że możliwości wzrostu będzie więcej, gdyż procesy optymalizujące coraz lepiej radzą sobie z osiąganiem większych efektów przy mniejszych nakładach: na przykład jesteśmy u progu pojawienia się komunikacji między maszynami, dzięki której powstanie więcej łączy sieciowych i sprzężeń zwrotnych, pozwalających sprawniej prowadzić produkcję.

ABB realizuje takie projekty, wykorzystując kombinację rozwiązań o sprawdzonej niezawodności i pomysłów nowatorskich, oraz wsparcie zaawansowanych usług, których przykładem może być zdalny monitoring. Potrafimy wprowadzić wszystkie te elementy techniki górniczej w sposób widoczny w końcowym wyniku finansowym.


Pliki do pobrania i multimedia [EN]

Select region / language

Pożyteczne informacje