Integracja w górnictwie

Poprawa efektywności produkcji dzięki utworzeniu jednego systemu zarządzania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zakłady przemysłowe są złożonymi strukturami, obejmującymi urządzenia, systemy i rozwiązania. Dążenie do optymalizacji i konieczność zapewnienia wysokiej efektywności działań oznaczają, że w celu stworzenia idealnego, zintegrowanego zakładu trzeba sięgnąć po odpowiednie metody planowania i budowy efektywności. 

W przeszłości instalacje elektryczne dostarczające energię wykorzystywaną w procesach przemysłowych często tworzyły własny, zamknięty świat. Były sterowane z własnych dyspozytorni, niezależnych od reszty kopalni lub fabryki, a pracujący w nich inżynierowie i technicy interesowali się tylko tym, co robią ich napędy i silniki, oraz czy ilość dostarczanej energii wystarcza do realizacji zaplanowanych zadań.

Jeden system
Obecnie uważa się, że sprawy toczą się lepiej, gdy są ze sobą zintegrowane. Oczywistą korzyścią jest to, że zarządzanie jednym systemem jest łatwiejsze. Niezależnie od tego, jak ważna jest kwestia elektryczności, ciągle stanowi ona po prostu jeden z elementów procesu produkcyjnego, a algorytmy optymalizujące, służące do znalezienia sposobów na uzyskanie jak największych efektów przy użyciu jak najmniejszych środków, mogą ją traktować tak, jak wszystkie pozostałe surowce. W efekcie, do zarządzania środkami trwałymi i informacjami można wykorzystać tę samą bazę danych, a wyniki przedstawić na tym samym ekranie.

Jedną z oczywistych korzyści jest to, że dostarczana może być „odpowiednia” energia . W górnictwie niczym nadzwyczajnym nie jest to, że jakiś zakład ma moc elektryczną sięgającą 100 MW, co z kolei oznacza, że optymalizacja może tu skutkować kolosalnym obniżeniem kosztów eksploatacji kopalni oraz śladu węglowego.

Głównym narzędziem technologicznym umożliwiającym taką integrację jest nasz system sterowania rozproszonego 800xA, wykorzystujący normę IEC 61850 do komunikacji z podstacjami elektrycznymi. Za jego pomocą można tak skoordynować procesy i pobór energii, by jak najefektywniej wykorzystać każdy jej wat. Dla zmaksymalizowania efektywności stosowane są szerokopasmowe kable światłowodowe, a nie przewody miedziane, zazwyczaj układane w centralach sterowania elektrycznego, a stosowne oprogramowanie umożliwia automatyczne skonfigurowanie inteligentnych urządzeń elektrycznych, co radykalnie skraca czas i obniża koszty prac instalacyjnych. 

Współdziałanie obszarów IT i OT 

Co więcej, współdziałanie światów IT (systemy informatyczne, na przykład przemysłowe oprogramowanie zarządzające całym zapleczem kopalni, obejmującym sprzęt, serwisy, logistykę, produkcję i kadry) i OT (technologia eksploatacji, obejmująca np. programowane sterowniki maszyn technologicznych) na tym obszarze owocuje efektywniejszym funkcjonowaniem zakładu. Oferowane przez nas oprogramowanie dla przedsiębiorstw pomaga im osiągać nowe poziomy efektywności, niezawodności, bezpieczeństwa i zrównoważonego funkcjonowania. Dysponujemy ogromnymi możliwościami w integracji systemów informatycznych (IT) i eksploatacyjnych (OT) w sposób pozwalający kompleksowo rozwiązać problemy stojące przed przedsiębiorstwami. 

Od jednego dostawcy
Inną korzyścią jest to, że po zintegrowaniu systemów i technologii w jedną całość może je dostarczyć i uruchomić pojedyncza firma, występująca jako główny wykonawca instalacji elektrycznej i systemu automatyki. Jako że obie te funkcje należą do naszej podstawowej działalności, ABB może w obu tych sferach zaoferować kompleksowe usługi - inaczej mówiąc sięgamy po nasze sprawdzone technologie, wykorzystując nasze doświadczenie odpowiednio je modyfikujemy, i w efekcie tworzymy rozwiązania na potrzeby konkretnej kopalni. Praca taka obejmuje projektowanie, integrowanie i optymalizowanie wszystkich instalacji elektrycznych oraz całej automatyki i infrastruktury danego zakładu.

Przykładem kompleksowości i zakresu takiej zintegrowanej oferty może być nasz wart miliony dolarów kontrakt na stworzenie „kopalni przyszłości” dla brazylijskiej spółki Vale, wydobywającej rudę żelaza w Amazonii. Składał się na niego cały wachlarz zadań, począwszy od organizacji niskoemisyjnego transportu, aż po eksploatację koparek wydobywających rudę.

Nie tylko potrafimy poradzić sobie ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi energetyki i automatyzacji kopalni, ale też wiemy, jak to zrobić szybko. Przykładem takiej szybkiej ścieżki realizacji usług jest kopalnia rudy żelaza w Kaunisvaara (Szwecja), gdzie dostawę sprzętu do systemów energetyki i automatyki zrealizowaliśmy już po dwóch miesiącach od podpisania kontraktu, co dyrektor naczelny klienta określił jako „naprawdę wybitne osiągniecie”.  

W przypadku zaangażowania ABB na wczesnym etapie projektów, będziemy mogli dobrać najlepsze rozwiązania zasilania obiektu, optymalnie rozmieścić podstacje oraz opracować taką architekturę sterującą, by klient poniósł najmniejsze możliwe wydatki na etapie budowy, a następnie ponosił najniższe koszty eksploatacji i serwisu. Takie podejście sprawdza się już od kilkudziesięciu lat w górnictwie miedzi, złota, aluminium, żelaza i węgla, i może być realizowane w postaci przejrzystych kontraktów „pod klucz”, co daje klientowi pewność, że zawiera najlepszą możliwą umowę.. 


Pliki do pobrania i multimedia [EN]

Select region / language

Pożyteczne informacje