Gruvelektrifiering

Säker, kompakt och pålitlig

ABB:s erbjudande inom gruvelektrifiering inkluderar bland annat E-hus, MCC, drivsystem samt kompakta kraftsystem.
ABB:s E-hus och skid-monterade MCC kännetecknas av en beprövad konstruktion med låg totalkostnad. De är modulbyggda och fullt testade i fabriken för snabb leverans.
De explosionssäkra drivsystem är ett måste i underjordiska kolgruvor. De kännetecknas av jämn lastfördelning mellan motorer, justerbar hastighet beroende på last, hög systemeffektivitet vid alla varvtal och belastningar, dynamisk vridmoment vid start och stopp och har diagnostisk funktion med driftsverktyg.
ABB:s kompakta kraftsystem är en robust och beprövad konstruktion för underjordsgruvapplikationer. Den övervakar och styr kraftdistribution via ABB:s System 800xA.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Explosionssäkra drivsystem för underjordsgruvor

Den mycket anpassningsbara och stabila explosionssäkra drivteknik för att hantera den hårda driftsmiljön i underjordskolgruvor. Drivsystemet tillämpar direkt momentreglering (DTC) teknik som gör det möjligt för systemet att snabbt reagera på plötsliga variationer i elektrisk belastning. Genom att ta principen om värmeöverföringen till kylning i beaktning och välja en luftkyld växelriktare med låg effekt gör ABB:s explosionssäkra omvandlare lättare och mindre än andra produkter på marknaden.
> Läs mer om explosionssäkra drivsystem för underjordskolgruvor

Loading documents
Select region / language

Populära länkar