Gruvspelssystem

Lyft din produktivitet på ett säkert sätt 

ABB har den unika förmågan att konstruera, leverera, installera och ge långsiktig service och support av hela gruvspelets mekaniska och elektriska system, inklusive friktionsspel, enkla- och dubbla trumspel, samt Blair multi-rep spel.

Vi levererar även axlar som behövs för produktiva lyftprocesser.

ABB:s egna mekanisk konstruktion gör det möjligt att optimera gruvspelets elektriska och mekaniska komponenter på ett mycket effektivt sätt. ABB:s lösningar ger lägsta möjliga livscykelkostnaden, den högsta säkerheten, tillförlitligheten och driftsäkerheten. Korta tider för projektgenomförande och den enda leverantörskällan för hela systemet, inklusive service och reservdelar.

Med vår globala kompetens och lokala närvaro finns vi alltid nära våra kunder.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar