Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Motory a generátory s vnitřním přetlakem

Typ ochrany zařízení Gb a Gc pro zóny 1 a 2.
Ex px, Ex pxe, Ex pz, Ex pze

Společnost ABB nabízí kompletní řadu energeticky účinných motorů s prověřenou výkonností pro průmyslové využití. Produkty jsou konstruované na základě průmyslových podnětů a patentovaných technologií, které zajišťují delší dobu bezporuchového provozu při nižších nárocích na údržbu. Díky našim podrobným znalostem o vašich aplikacích a jejich potřebách poskytujeme spolehlivý zdroj pro většinu nejdůvěryhodnějších značek v průmyslu zpracování ropy a plynu.

Motory a generátory ABB s vnitřním přetlakem vyhovují všem národním i mezinárodním směrnicím a požadavkům – včetně IEC, evropských (EN), ATEX a NEMA. Všechny splňují požadavky nejnáročnějších zpracovatelských aplikací, na pevnině nebo na moři/pobřeží, s ropným nebo plynovým potrubím, pro rafinerie nebo petrochemické závody, plovoucí výrobní skladovací a vykládací ropné plošiny nebo zařízení na zkapalňování zemního plynu (LNG). Motory mohou být provozovány ve značně nepříznivých podmínkách, například ve výbušných prostředích, při extrémních teplotách, v korozivním, prašném nebo vlhkém prostředí.

Ochrana zařízení typu Ex px nebo Ex pz je převážně založená na přetlakovém nebo provětrávaném zapouzdření. Uvnitř motoru musí být udržován přetlak po celou dobu provozu. Přetlak musí činit nejméně 50 Pa pro zařízení Ex px a 25 Pa pro zařízení Ex pz. Při poklesu přetlaku pod mezní hodnotu musí být okamžitě vypnut přívod elektrického napětí.

Mechanická konstrukce zařízení Ex px a Ex pz musí splňovat požadavky platných norem. Mechanické provedení motoru musí zamezit průniku elektrických oblouků nebo jisker do nebezpečné oblasti a vzniku nadměrně zahřívaných ploch v nebezpečné oblasti.

Důležitá témata