Regulacje sprawności silników dla Australii oraz Nowej Zelandii

Regulacje prawne odnośnie efektywności energetycznej dla Australii oraz Nowej Zelandii (Australian MEPS) weszły w życie w 2001 roku. Wymagania te zostały zaktualizowane w roku 2006.

ABB posiada w ofercie pełny zakres silników zgodny z z obowiązkowymi regulacjami efektywności energetycznej jak również szeroki zakres silników spełniających dobrowolne wymagania HE MEPS (o podwyższonych poziomach sprawności). Oferta ta obejmuje standardowe silnik dla stref bezpiecznych jak również silniki do stref zagrożonych wybuchem.

Related links

Efektywność energetyczna ABB - strona główna
Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje