Etykieta Energetyczna dla Chin

Etykieta Enrergetyczna dla Chin (China Energy Label, CEL) obowiązuje od 1 września 2008, a ostatnia aktualizacja wymagań przeprowadzona została w roku 2012.

Aby możliwe było oznakowanie silnika Etykietą Energetyczną i eksport na teren Chin, silnik musi spełnić wymagania stawiane w krajowej normie (Chinese National Standard) GB 18613-2012. Pomiar sprawności dokonywany jest zgodnie z zapisami GB/T1032, które są identyczne z  normą IEC 60034-2-1, a klasy sprawności są tożsame z klasami zdefiniowanymi przez normę IEC 60034-30-1 (IE2/IE3/IE4).

Dodatkowym wymaganiem dla silników o niskich mocach w zakresie efektywności energetycznej jest certyfikacja CCC (China Compulsory Certificate). 

ABB posiada w swojej ofercie pełny zakres silników niskiego napięcia spełniających wymagania pozwalające na oznakowanie ich Etykietą Energetyczną dla Chin.

Informacje powiązane

Efektywność energetyczna ABB - strona główna
Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje