Europejskie regulacje efektywności energetycznej EU MEPS

Europejskie regulacje efektywności energetycznej EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) ustanawiają minimalne poziomy sprawności silników elektrycznych wprowadzanych na rynek europejski. EU MEPS obejmują silniki jednobiegowe, 3-fazowe o mocy znamionowej do 375kW.

Dla silników zasilanych bezpośrednio z sieci (ang. Direct On Line, DOL) o mocach w zakresie od 0.75kW do 375kW minimalnym wymaganym poziomem efektywności energetycznej jest klasa sprawności IE3. Silniki w klasie sprawności IE2 są również dopuszczone do wprowadzania na rynek, jednakże pod warunkiem zasilania ich poprzez przetwornicę częstotliwości.

ABB posiada w swojej ofercie pełny zakres silników zgodnych z regulacjami EU MEPS dostępnych z magazynu. Dostarczamy również szeroki zakres silników w klasie sprawności IE4 dla klientów, którzy poszukują dodatkowych oszczędności, zaś dla aplikacji o regulowanej prędkości oferujemy rodzinę silników w klasie sprawności IE2.

Informacje powiązane

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje