Generatory dla elektrowni wodnych, aplikacji fal i pływów

ABB oferuje szeroką gamę indukcyjnych i synchronicznych generatorów z magnesami trwałymi dla energetyki ze źródeł odnawialnych do zastosowania morskiego.


Wiele nowych aplikacji w elektrownie morskie jest przedmiotem tych samych warunków środowiskowych i wymagań jak stawiane są w sektorze przybrzeżnym i morskim, gdzie ABB ma duże doświadczenie w dostarczaniu generatorów i silników. W wielu przypadkach nasze doświadczenie i wiedza, jak również nasze sprawdzone i niezawodne produkty i rozwiązania, są łatwo przenoszone do zastosowań odnawialnej energetyki morskiej.

Nasze generatory projektowane są do zapewnienia wysokiej sprawności, nawet przy niepełnym obciążeniu. Elementy mechaniczne, w tym opcjonalne rozwiązania chłodzące i przyłącza, zapewniają bardzo kompaktowe rozmiary. Podobnie jak w innych zastosowaniach morskich i przybrzeżnych, nasze produkty spełniają również dodatkowe kryteria wskazanego towarzystwa klasyfikacyjnego.

ABB dostarcza również konstrukcje generatorów zoptymalizowanych dla całkowitej współpracy z przetwornicą częstotliwości, która jest często niezbędna do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami wymagań sieci zasilajacej. To sprawdzone rozwiązanie jest stosowane dziś w wielu turbinach wiatrowych.

Korzyści dla klienta:
  • Dłuższy czas życia produktu i mnijesza liczba wymaganych konserwacji uzyskiwana przez konstrukcję o niskiej prędkości obrotowej
  • Najwyższa sprawność przy częściowym obciążeniu zapewnia również optymalizację produkcji energii
  • Kompaktowy rozmiar wymagający mniej miejsca montażowego
  • Wykonanie z niską masą magnetyczną zapewnia większą opłacalność generatorów

Powiązane linki

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje