Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ocena cyklu życia

Unikalna i niezawodna metoda oceny spodziewanej trwałości izolacji uzwojeń stojana dla silników i generatorów.


ABB Life Expectancy Analysis Program (ABB LEAP)

Program anailzy przewidywanego beazwaryjnego okresu użytkowania silników i generatorów ABB LEAP jest narzędziem, które dostarcza informacji o stanie technicznym oraz spodziewanej żywotności uzwojeń stojana. Umożliwia on optymalizację programów konserwacji dla silników i generatorów. Jeśli ABB LEAP zostanie użyty wraz z metodami oceny czasu wymiany poszczególnych części, możliwe będzie wykonanie serwisu silnika podczas zaplanowanej przerwy produkcyjnej, nie zaś w kosztownej sytuacji awaryjnej

Unikalne narzędzie

ABB opracowało unikalne metody analizy pozwalające zidentyfikować i scharakteryzować rozmiar uszkodzeń systemu izolacji. Badanie oraz analiza mogą być przeprowadzone na przykład podczas przeglądu konserwacyjnego L1 - L4.

Ograniczenie nieplanowanych przestojów

ABB LEAP wykracza poza standardowe programy badania stanu silników i generatorów, których rezultat zazwyczaj przedstawiany jest tylko w postaci świateł ostrzegawczych: zielonego, żółtego czerwonego lub w podobny sposób. ABB wspięło się na wyższy poziom w tym zakresie: analiza ABB LEAP pozwala uzyskać informację o pozostałym czasie życia uzwojeń stojana, zatem czasie jego bezawaryjnej pracy. W oparciu o dane uzyskane w ten sposób, możliwe jest planowanie działań serwisowych z wyprzedzeniem. Metoda tak pozwala na wydatne ograniczenie nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami (spowodowanymi czynnikami takimi jak starzenie termiczne, elektryczne, mechaniczne, środowiskowe), które można było przewidzieć.

Zalety

  • Optymalizacja planowania działań służb utrzymania ruchu w zakresie silników i generatorów poprzez zmianę podejścia z planowania w okresach do planowania zależnie od stanu
  • Wsparcie starań w zakresie wydłużenia żywotności maszyn i zwrot inwestycji
  • Ułatwienie podejmowania krótko i długoterminowych decyzji w zakresie planowania przeglądów, utrzymania w ruchu lub odstawienia
  • Mininalizacja nieplanowanych przestojów, zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia
  • Dostarczenie informacji odnośnie spodziewanego kosztu cyklu życia
Loading documents