Global site

Silniki i generatory w osłonie gazowej z nadciśnieniem

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb oraz Gc dla stref 1 oraz 2
Ex px, Ex pxe, Ex pz, Ex pze

ABB posiada w ofercie pełną gamę sprawdzonych, wydajnych i wysokosprawnych silników  dla wszelkich gałęzi przemysłu. Silniki te zaprojektowane zostały z uwzględnieniem wymagań branżowych oraz opatentowanej technologii, co pozwala na zapewnienie wysokiej dostępności i minimalizację niezbędnych nakładów serwisowych. Nasza szeroka wiedza oraz zrozumienie potrzeb branży stawia nas na pozycji zaufanego partnera dla największych firm w branży chemicznej, petrochemicznej oraz gazowniczej.

Silniki ABB w osłonie gazowej z nadciśnieniem spełniają wymagania wielu norm międzynarodowych jak również lokalnych standardów krajowych, w tym norm IEC, norm europejskich EN, dyrektyw ATEX oraz standardów NEMA. Silniki przystosowane są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w ekstremalnych temperaturach, środowiskach korozyjnych, zapylonych, o dużej wilgotności. Sprawdzają się we wszelkich zastosowaniach na lądzie i morzu, na platformach wydobywczych, w rurociągach gazu i ropy, rafineriach, zakładach chemicznych, tłoczniach oraz magazynach skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Osłona maszyny typu Ex px oraz Ex pz bazuje na czystości atmosfery i utrzymaniu nadciśnienia we wnętrzu obudowy.Nadciśnienie powinno być zapewnione wewnątrz obudowy przez cały czas pracy maszyny, a jego wartość powinna wynosić przynajmniej 50 Pa dla maszyn  w wykonaniu Ex px oraz 25 Pa dla maszyn Ex pz. W przypadku utraty nadciśnienia powinno następować automatyczne, natychmiastowe wyłączenie zasilania maszyny. 

Konstrukcja mechaniczna maszyn w osłonie Ex px oraz Ex pz musi spełniać wymagania przedmiotowych norm. Głównym wymogiem jej stawianym jest ochrona przed powstawaniem łuków elektrycznych, iskrzeń oraz gorących powierzchni, które mogłyby pojawiać się w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Informacje powiązane

Nasza oferta