Global site

Silniki synchroniczne nieiskrzące zasilane bezpośrednio z sieci, 4-6 biegunów

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gc dla strefy 2


ABB oferuje szeroki zakres silników synchronicznych przeznaczonych do aplikacji o zmiennych jak również stałych prędkościach. Nasze silniki, projektowane zgodnie z wymaganiami klienta na bazie standardowej konstrukcji, pozwalają na spełnienie wszelkich potrzeb klienta, wymagań jego aplikacji i sieci zasilającej. Wysoka wydajność i efektywność kosztowa tych jednostek osiągana jest poprzez optymalizację materiałów aktywnych użytych do budowy silnika.

Silniki synchroniczne do różnego rodzaju zastosowań są dostarczane przez ABB do klientów na całym świecie już od wielu lat. Konstrukcja i parametry techniczne są nieustannie poprawianie przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, jak również doświadczeń, zebranych w przeciągu wieloletniej eksploatacji. Bezpieczeństwo i niezawodność są przy tym cechami o najwyższym priorytecie w procesie rozwoju produktu. Co więcej, ABB nie ogranicza się jedynie do dostawy silnika, lecz oferuje szeroki wachlarz usług rozciągający się na zarządzanie projektem, usługi serwisowe, przeglądy prewencyjne, programy monitoringu silnika, modernizacje oraz wsparcie globalne.

ABB oferuje silniki synchroniczne w wykonaniu Ex nA. Konstrukcja takiego silnika zapewnia ochronę przed powstawaniem iskier oraz przekroczeniem dopuszczalnej temperatury jakiegokolwiek zewnętrznego lub wewnętrznego elementu silnika podczas jego normalnej pracy. ABB posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie silników Ex tego typu, co przekłada się na niezawodność oraz bezpieczeństwo dostarczanych produktów.

Loading documents