VN modulárne motory s ochranou proti vznieteniu prachu

Typ ochrany zariadenia Db a Dc pre zóny 21 a 22

VN asynchrónne modulárne motory od ABB sú skonštruované tak, aby dokázali pracovať s čo najvyššou účinnosťou a spoľahlivosťou aj pri tých najnáročnejších aplikáciách. Patentovaná technológia zabezpečuje dlhú dobu prevádzkyschopnosti s nízkymi nárokmi na údržbu.

Motory s ochranou proti vznieteniu prachu od ABB spĺňajú všetky lokálne a medzinárodné štandardy a požiadavky –vrátane IEC, European (EN), ATEX  a NEMA. Motory tiež spĺňajú všetky požiadavky našich zákazníkov a požadovaných aplikácií.

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy