VN asynchrónne motory so zvýšenou ochranou

Typ ochrany zariadení Gb pre zóny 1 a 2

VN modulárne asynchrónne motory od ABB sú navrhnuté pre maximálne efektívnu a spoľahlivú prevádzku v náročných podmienkach a aplikáciách presne podľa požiadaviek každého zákazníka.

Výrobky sú navrhované podľa požiadaviek priemyslu a patentovaná technológia zabezpečuje vyššiu prevádzkyschopnosť pri nižšej potrebe údržby.

VN modulárne asynchrónne motory so zvýšenou ochranou spĺňajú všetky lokálne a medzinárodné štandardy a požiadavky – vrátane IEC, European (EN), ATEX  a NEMA.

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy