Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Dielce

Lokálna servisná jednotka ABB vám poskytne jednoduchý prístup ku globálnym zásobám náhradných dielcov pre okamžitú dostupnosť.

Kontakt na lokálne servisné zastúpenie nájdete v spodnej časti tejto stránky. Naša servisná sieť zabezpečí, aby ste získali potrebný diel včas.

 
Kategórie náhradných dielov


Prevádzkové náhradné diely
Náhradné diely pokrývajúce základné potreby náhradných dielov behom uvádzania do prevádzky a počiatočných rokov prevádzky, zahrňujúce spotrebný materiál a opotrebiteľné dielce.

Odporúčané náhradné diely
Rozšírenie prevádzkových náhradných dielov pokrývajú potreby náhradných dielov behom životnosti motora alebo generátora, aby bola zabezpečená vysoká dostupnosť.

Dôležité náhradné diely
Veľké dielce s dlhými dodacími lehotami, ktoré majú značný dopad na výrobné odstávky. Dôležité náhradné diely zabezpečujú maximálnu dobu prevádzky a skracujú dobu odstávky pri kritických aplikáciách.


Hlavné výhody:

  • Všetky potrebné dielce sú dostupné z jedného zdroja
  • Prístup k originálnym dielcom
  • Odborná podpora pri identifikácii dielcov na základe stavu zariadení a dôležitosti
  • Vyššia dostupnosť a minimalizácia výrobných odstávok

 

 
Loading documents

Obľúbené odkazy

ABB Web Feeds