Modernizácia technického vybavenia

Všetky zariadenia podliehajú starnutiu a životnosť ich dielov je obmedzená. Preto je dôležité robiť správne opatrenia, aby sa zabránilo prípadnému zlyhaniu dielov.

Modernizácia hardvéru predstavuje účinný spôsob predĺženia doby životnosti motora alebo generátora. Služba modernizácie hardvéru na kľúč od spoločnosti ABB využíva najnovšie technológie, aby zabezpečila zvýšenie výkonnosti, účinnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Modernizácia automatického regulátora napätia pre synchrónne generátory

Pomocou modernizácie automatického regulátora napätia (AVR) sa dá zabrániť neočakávaným prestojom v činnosti generátora spôsobených chybnou funkciou AVR a vďaka tejto službe je zabezpečené aj poskytovanie nepretržitej technickej podpory. Namiesto výmeny starého AVR za rovnakú jednotku často ponúkame modernizáciu pomocou nového regulátora Unitrol AVR.

Modernizácia ovládacieho panela pre synchrónne motory

Spoločnosť ABB má rozsiahle skúsenosti s budiacimi systémami pre synchrónne motory. Ovládacie panely motorov (MCP) ABB sú precízne navrhnuté a skonštruované zo spoľahlivých a veľmi kvalitných dielov tak, aby bola zabezpečená vysoká dostupnosť a spoľahlivosť. Výmena starého riadiaceho zariadenia motora za nový najmodernejší MCP je investíciou do dostupnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.


Modernizácia bezkomutátorových budičov pre synchrónne motory a generátory

UNICITER® je bezkomutátorový budič pre modernizáciu synchrónnych motorov a generátorov z konvenčného budenia jednosmerrného motora na najmodernejšiu technológiu mostíka pomocou otáčajúcej sa diódy. Je to ideálne riešenie náhrady zastaralých jednosmerných motorov s budičom. Modernizáciu starých jednosmerných motorov alebo systémov budenia pomocou zberných krúžkov je možné vykonávať pri synchrónnych motoroch a generátoroch od spoločnosti ABB aj pri iných výrobcoch.

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy