Školenia

Školenia ABB sú zamerané na praktické postupy. Témy zahŕňajú inštaláciu motora alebo generátora, uvedenie do prevádzky, sledovanie ich stavu, údržbu a opravy.

Kľúčové prínosy

  • Rýchla odpoveď na súrne požiadavky vďaka znalostiam technológie, činností a údržby
  • Menej výrobných odstávok vďaka lepšej kontrole zariadení a prevádzky
  • Vyššia dostupnosť motorov a generátorov
  • Obmedzenie problémov s údržbou
  • Lepšie riadenie rizík vďaka dostupnosti školených pracovníkov
  • Vyššia spokojnosť pracovníkov prevádzky
  • Certifikácia ABB


Prezrite si našu ponuku kurzov alebo si vyžiadajte špeciálne programy ušité na mieru vašich požiadaviek. Kontaktujte prosím Martina Žabku.

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy