Kontroly a diagnostika

Na základe kontroly a analýzy vášho zariadenia dokážeme údržbu naprogramovať cieleným a ekonomicky výhodným spôsobom. Zásahy vieme vykonávať okamžite alebo ich odložiť na neskôr podľa vašich potrieb.

Kontrola v mieste inštalácie

Takúto kontrolu je nutné vykonať v prípade, že nemáme k dispozícii dostatok informácií o stave zariadenia. Kontrola priamo na mieste ukáže, či je potrebná okamžitá oprava, vykonanie údržby alebo výmena náhradných dielov. V mnohých prípadoch sa prieskumy priamo na mieste inštalácie využívajú pre zhromaždenie informácií pred generálnymi opravami, prípadne zhodnotia, kedy má byť opatrenie vykonané, aby sa zabránilo zlyhaniu zariadenia. Kontroly v mieste inštalácie tiež poskytujú podklady pre dlhodobý plán údržby počas životnosti výrobku.

Kľúčové výhody

  • Detailný plán údržby pre zabezpečenie potrebnej dostupnosti
  • Zhodnotenie a odporučenie prípadnej modernizácie systému
  • Zhodnotenie a odporučenie vyššej účinnosti motora a/alebo generátora
  • Komlexná revízia náhradných dielov, vrátane odporučení ďalších náhradných dielov potrebných pre spoľahlivosť výrobného procesu
  • Rýchla a efektívna prehliadka skúsenými odborníkmi
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy