Preventívna údržba

K neplánovaným odstávkam dochádza vždy v najhoršom možnom okamžiku. Náš program preventívnej údržby riziko neplánovaného prestoja obmedzuje.

Program postupne prechádza pracovnými postupmi v stanovených intervaloch počas celej svojej životnosti. Presný časový harmonogram je zostavený podľa prevádzkového profilu zariadenia a podmienkach prostredia, v ktorom pracuje.

Preventívnou údržbou investujete do predchádzania výpadkov výroby – program dokáže eliminovať odstávky vo vašej produkcii a pomáha vám zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť.

Sady pre údržbu

Sady pre údržbu od ABB pomáhajú znižovať čas údržby. Obsahujú súčiastky, ktoré sa vymieňajú počas špecifických krokov údržby. Ide o originálne náhradné dielce a sady všeobecne predstavujú najvýhodnejší spôsob nákupu požadovaných komponentov.

Hlavné výhody

  • Plánovaná údržba prispôsobená chodu výroby
  • Minimalizácia neplánovaných odstávok
  • Zníženie alebo úplná eliminácia výrobných strát
  • Celkové zníženie nákladov na údržbu
  • Záručná ochrana
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy