Výmeny

Ak motor alebo generátor potrebuje výmenu, urobte to jednoducho - kontaktujte zástupcov ABB.

Výmena doterajších zariadení za nový produkt ABB je skvelou investíciou: vyššia účinnosť a výkonnosť novej jednotky zabezpečí krátku dobu návratnosti. Či si už vyberiete nový motor alebo generátor z našej širokej ponuky štandardných výrobkov alebo si vyberiete ušitie riešenia na mieru, vieme zariadenie optimalizovať tak, aby nahradilo to doterajšie.

Vo väčšine prípadov môžeme prispôsobiť elektrické vlastnosti tak, aby bola výmenná jednotka plne zameniteľná za originálny výrobok. Máme takisto bohaté skúsenosti s výmenami produktov tretích strán.

Výrobným závodom môžu výmeny zariadení pomôcť v znížení počtu odstávok, vynútených prác na mieste a rôznych rizík. Pridanou výhodou výmeny zariadenia za nové je to, že doterajšie zariadenie si môžete nechať v zálohe ako náhradné riešenie.

Radi vám poradíme a zhodnotíme možnosť zvýšenia výroby, spoľahlivosti a dostupnosti a zníženia nákladov na energie a údržbu za pomoci výmeny starších výrobkov.

Hlavné výhody

  • Odborná podpora pri výbere výmennej jednotky
  • Možnosť výberu štandardných výrobkov, zákazkových produktov alebo kópií
  • Prístup k originálnym nákresom a špecifikáciám výrobkov od ABB
  • Výmenné programy pre výrobky tretích strán
  • Možnosti výberu na základe výpočtu spotreby energie
  • Najnovšie technológie
  • Zníženie nákladov počas doby životnosti výrobkov
  • Vyššia spoľahlivosť, dostupnosť a bezpečnosť
Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy