Technické údaje: Synchrónne VSD motory, 4 a 6-pólové

Benefits

  • vysoký výkon
  • vysoký krútiaci moment
  • vysoká účinnosť
  • zaručená spoľahlivosť
  • nízke náklady na údržbu
  • nízke straty

Synchrónne motory od ABB sa zakladajú na osvedčenom dizajne s vysokou spoľahlivosťou a nízkymi nákladmi na ich vlastníctvo. To znamená, že sme sa snažili už pri návrhu motora zminimalizovať hlavné náklady motora počas jeho životnosti, strát a v čase odstávky. Tento koncept sa dolaďoval mnohými rokmi skúseností. Navyše, synchrónne motory s meničmi frekvencie od ABB sú optimalizované tak, aby zabezpečili vysoký výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť. Dizajn 4-6 pólového motora využíva konštrukciu rotora s vyjadrenými pólmi, ktorá zabezpečuje vynikajúce dynamické správanie vo všetkých typoch aplikácií
Výkon
1 až 65 MW pri 50 Hz
2 700 až 74 000 HP pri 60 Hz
Osová výška
710 až 1250 mm
Napätie
1 - 15 kV
Frekvencia
50, 60 Hz alebo VSD
Krytie
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Chladenie
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Konštrukcia motora
veľkosť 710 až 1250, 2 až 55 MW
Štandardy
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Vhodosť do nebezpečného prostredia
iskrovo bezpečné, pretlakové

Related links

Loading documents
Select region / language

Obľúbené odkazy