ABB och SCA i ett cirkulärt, hållbart samarbete kring elektriska motorer

ABB har fått en order från Svenska Cellulosa AB (SCA) Munksund kring cirkulär ekonomi, där 120 stycken smarta sensorer installeras på deras elektriska motorer, i syfte att energioptimera och höja tillgängligheten för produktionen av papper och massa.


Samarbetet är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle. Detta är ett två-årigt pilotprojekt från SCA-koncernen där SCA Munksund i Piteå är först ut med att installera smarta sensorer för att tillståndsövervaka samt energioptimera sin produktion av papper och massa. Utrangerade motorer som byts ut mot mer energieffektiva motorer och drivsystem ska återvinnas i sina materialfraktioner för att aktivt sänka den totala miljöpåverkan.

I samband med att motorer byts ut kommer speciella containrar för Upcycling från Stena Recycling ställas ut hos SCA Munksund för att säkra återvinning av dem.

”Genom våra digitala lösningar inom ramen för ABB Ability™ kan värdet på material, resurser och produkter upprätthållas. ABB ser därför samarbetet med SCA och Stena Recycling som ett viktigt steg mot en hållbar industri där det skapas förutsättningar för cirkulära flöden”, säger Ulf Hellström, Affärsområdeschef för ABB Motion i Sverige.

Idag konsumerar elektriska motorer 40 procent av Sveriges totala elenergi, och besparingspotentialen är mycket hög då stor del av den installerade basen i industri och infrastruktur är gammal och inte energieffektiv. En energi- och dimensioneringsanalys kan också genomföras för att bestämma den totala energikonsumtionen på motorer och drivsystem och därmed underlätta beslut om energiuppgradering genom nya högeffektiva motorer och drivsystem.

”Resurseffektivitet är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser men också för att vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. SCA:s affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Samarbetet med ABB passar väl in SCA:s systematiska arbete med ständiga förbättringar där såväl energieffektiviseringar som undvikande av oplanerade produktionsstopp bidrar till en hållbar produktion och ett effektivare resursutnyttjande”, säger Jens Riglert, Fabrikschef SCA Munksund.

I det cirkulära samarbetet ingår också Stena Recycling som ingick ett samarbetsavtal med ABB i november 2019 för att utveckla en process där alla materialfraktioner (järn, koppar och aluminium) i elektriska motorer kan återvinnas och återanvändas i nya produkter.

”Det är glädjande för Stena Recycling att SCA väljer den här lösningen. Tack vare vårt nära samarbete med ABB når vi en större total nytta, både för industrin och miljön. Återvinning av aluminium, koppar och järn ger i sig en energibesparing på mellan 75 och 95 procent jämfört med att producera nya metaller. För att få så rena material som möjligt hanterar vi motorerna i ett separat flöde. Sedan säljer vi de återvunna metallerna främst på den lokala marknaden för att ytterligare minska miljöbelastningen. Slutresultatet är att cirkeln sluts och metallerna får nytt liv i nya produkter. Tack vare återvinningen säkerställer vi också att de gamla motorerna inte hamnar i länder där de kan fortsätta sluka energi och generera stora koldioxidutsläpp”, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB.

ABB Ability™ Smart Sensor omvandlar traditionella motorer, pumpar och monterade lager till smarta, trådlöst anslutna enheter. Sensorn mäter driftskritiska parametrar via utrustningens ytterhölje som sedan analyseras via en säker molntjänst. Resultatet levereras tillbaka i form av information om utrustningens skick och prestanda så att användarna kan identifiera problem och funktion på sitt system och minska riskerna för oförutsedda stopp.

Dela sidan

Fakta


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Munksunds pappersbruk i Piteå tillverkar 415 000 ton kraftliner per år, kraftliner med brunt och vitt ytskikt, för konsument- och transportförpackningar, och har cirka 300 anställda.

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med 1 650 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar Stena Recycling varje dag långsiktiga lösningar för såväl kunder som för samhället i stort. Förutom effektiv och värdeskapande återvinning erbjuder Stena Recycling tjänster såsom Design for Recycling för att öka återvinningsgraden på produkter redan i designstadiet. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.

Läs mer

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar