En mer hållbar framtid för virkestorkar

Energieffektiva tekniska lösningar kan minska både driftkostnader och miljöpåverkan för sågverken.


Våren 2020 började den finska sågverksföreningen utveckla en färdplan för en mer koldioxidsnål verksamhet i branschen, vilken kommer att genomföras i samarbete med finska Naturresursinstitutet. Handlingsplanen är branschens sätt att möta den finska regeringens mål att uppnå ett koldioxidneutralt Finland.

Potential för betydande besparingar
Sågverksbranschens koldioxidavtryck är i sig relativt litet, då mer än nio miljoner ton koldioxid årligen tas upp av branschens prod

ukter. Det är ungefär 20 gånger mer än koldioxidutsläppen från själva produktionen. Enligt uppskattningen i färdplanen skulle det med investeringar i sågverken vara möjligt att ytterligare minska koldioxidavtrycket med så mycket som 82 % av den nuvarande nivån fram till 2040. De flesta av utsläppen från sågverksindustrin härrör från transporter, varuleveranser och dylikt, men även andra områden är viktiga för den övergripande situationen.

Tuffa förhållanden ställer krav på motorerna
Det finns nästan 80 sågverk i Finland. Torkarna är sågverkens största energikonsument och dessutom med mycket krävande driftsvillkor. Torkningstemperaturen är vanligen lägre än 90° C, men i vissa fall kan den vara högre – upp till 120° C. Den här typen av miljö ställer extremt höga krav på motorerna.  Vanliga industriella standardmotorer lämpar sig inte för användning under sådana förhållanden.

Motorerna driver fläktar som cirkulerar luften inuti torkkammaren. Driften av fläktarna, och indirekt motorerna, är kritisk. Ett oplanerat driftstopp skulle leda till långa förseningar i produktionen med ökade kostnader som följd. Motorerna kan också påverka sågverkens driftskostnader och miljöpåverkan. Energieffektiviteten i de mycket energiintensiva torkarna kan förbättras med tekniska lösningar som uppfyller gällande krav.

ABB:s SynRM-motorer för virkestorkar
ABB har över 100 års erfarenhet av motorer för krävande miljöer. Vi var en av de första tillverkarna av synkrona reluktansmotorer (SynRM) från och med 2011. Dessa motorer har upp till 30° C lägre temperatur i rotorn och upp till 15° C lägre lagertemperatur än i motsvarande induktionsmotor. Detta gör dem till en utmärkt lösning för de tuffa förhållandena som råder i torkanläggningar; på grund av den lägre temperaturen varar lindningsisoleringen fyra till åtta gånger längre och livslängden för lagerfett fördubblas. Motorerna tillverkas på ett miljövänligt sätt utan användning av komponenter som permanentmagneter vilka kräver användning av sällsynta jordartsmetaller. Eftersom den enkla designen inte kräver specialverkstäder är de också lätta att underhålla.

SynRM IE5-motorer har utmärkt partiell belastningseffektivitet, och om torkningsprocessen tillåter, kan energiförbrukningen också sänkas avsevärt genom att styra effekten med frekvensomriktare. ABB-motorer som används i torkanläggningar har också en speciell beläggning som skyddar motorn från effekterna av den heta, fuktiga och korrosiva miljön.

SynRM (synkronmotorer) kan därför ge många fördelar vid användning i torkanläggningar. Eftersom motorns livslängd förlängs och behovet av stillestånd och underhåll minskar, kan sågverkens driftskostnader och miljöpåverkan sänkas.

Den sparade energin kan sedan exempelvis användas för att driva elbilar. Jämfört med IE2-klass 30 kW-motorer, sparar 7 500 timmars användning av 30 kW IE5-motorer tillräckligt med energi för att ladda en hybridbil mer än 60 000 gånger (förutsatt ett 13,5 kWh batteri med 90 % laddningseffektivitet), och skulle möjliggöra att man köra bilen mer än 4 miljoner kilometer per år på enbart el. I praktiken kan detta innebära att mer än 60 hybridbilar kan laddas vid samma tidpunkt år efter år, vilket gör helt koldioxidfri pendling möjlig.

Jämfört med motorer med lägre verkningsgrad är återbetalningsperioden för SynRM mycket kort - till och med mindre än ett år - och skillnaden i kostnaden för elförbrukningen för torkar i kontinuerlig drift kan vara en sexsiffrig summa över motorernas livslängd. De är också mekaniskt kompatibla med äldre motorer, varför det är möjligt att byta ut äldre motorer i samband med planerat underhåll eller modernisering av anläggningen.

SynRM-motorer för torkar tillverkas vid ABB:s motorfabrik i Vasa. Energieffektiva SynRM IE5 är ABB:s energieffektivaste motor-drivpaket för energikrävande drifter som pumpar, fläktar, omrörare, transbortband etc. och kan användas i många branscher.

Dela sidan

SynRM IE5-motorer erbjuder ökad energieffektivitet, förbättrad hållbarhet och förbättrad tillförlitlighet.

Läs mer

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar