Viktig information om höjda krav på elmotorers verkningsgrad

Från och med 1 januari 2017 införs steg tre i direktivet för Ekodesign vilket innebär att motorer i effektområde 0,75-7,5 kW måste uppfylla IE3-klass.

Direktiv för Ekodesign
För ett antal år sedan påbörjades på EU-nivå arbetet med att införa ett regelverk – direktivet för Ekodesign – med syfte att minska energianvändning och reducera koldioxidutsläpp inom EU. Glödlampor är en bland flera produktgrupper som omfattas. En annan produktgrupp i fokus är elmotorer, eftersom dessa står för en betydande andel av den totala elkonsumtionen, och därmed stor besparingspotential.

Klass IE1, IE2 och IE3
Genom att kategorisera motorerna i olika effektivitetsklasser, IE1, IE2, IE3 (där den högre siffran anger högre effektivitet), underlättas valet för användaren. Visserligen är effektivare motorer dyrare att tillverka. Men skillnaden i pris betalar ofta av sig på kortare tid 36 månader, vid kontinuerlig drift.

Direktivet som rör elmotorer (EC640/2009)
omfattar i korta drag:

  • Asynkrona induktionsmotorer
  • 1-hastighets och 3-fas utförande
  • Effektområdet 0,75-375 kW
  • 2 -6 poler, för spänning upp till 1000V / 50Hz. 

Steg 1 och steg 2
Den 16 juni 2011 infördes steg 1 med krav på att motorer måste uppfylla verkningsgradsklass IE2.

Steg två infördes den 1 januari 2015, och innebär att motorer i effektområdet 7,5-375 kW som drivs direkt mot nät måste uppfylla verkningsgradsklass IE3. För motorer som drivs via frekvensomriktare gäller IE2.

Steg 3
Införs från och med 1 januari 2017, och innebär att motorer även i effektområdet 0,75-7,5 kW måste uppfylla IE3-klass. För motorer som drivs via frekvensomriktare gäller klass IE2.

Observera att steg 3 omfattar endast motorer som levereras ut från tillverkarens lager efter den 31 december 2017. Motorer som levereras ut från tillverkarens lager före den 1 januari 2017 berörs alltså inte.

ABB förser IE2-motorer i effektområdet 0,75-375 kW med en etikett där det framgår att motorn omfattas av direktivet EC 640/2009 och endast får användas om den drivs med frekvensomriktare.

Läs mer i broschyren EU MEPS.

Har du frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 021-32 50 00 eller via epost: kundservice.drivsystem@se.abb.com.

ABB AB, Svensk Försäljning
Motorer och Drivsystem

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar