Modulära släpringsmotorer

Släpringsmotorer används i applikationer som kräver ett högt startmoment eller låg startström. Dessa motorer tillhandahåller maximal tillgänglighet och rekommenderas speciellt för tillämpningar med hög lasttröghet, som drivenheter för kvarnar eller situationer där nätförhållandena är svaga.

Släpringsmotorerna är moduluppbyggda och har en mängd olika tillbehör. Beroende på tillämpning finns det många alternativa kylnings- och kapslingstyper att välja mellan.

Loading documents
Loading documents
Select region / language

Populära länkar