Grundläggande hälso- och säkerhetskrav (ESHR)

Detta direktiv är ett direktiv under ATEX 137 ur EU:s Amsterdamfördrag: 1997-10-02, som rör hälso- och säkerhetskraven som ska följas på olika arbetsplatser.

Säkerheten hos en installation i ett farligt område är resultatet av ett samarbete mellan utrustningstillverkaren, installatören och slutanvändaren. Detta direkt fokuserar på slutanvändarens ansvar.

 • Arbetarna bör utbildas av arbetsgivaren i frågor som rör farliga områden.
 • Alla anställda som arbetar i farliga områden bör auktoriseras.
 • Explosionsskyddande åtgärder bör vidtas och ett explosionsskyddsdokument (EPD) bör tas fram.
 • Arbetsgivaren ska se till att samordning sker vid underhåll i olika typer av farliga områden. När en utrustning måste repareras är det slutanvändarens ansvar att välja lämplig reparationsverkstad.
 • Zon 0 eller zon 20 kräver utrustning i Kategori 1
 • Zon 1, zon 21 eller zon 22 med konduktivt damm kräver utrustning i Kategori 1 eller Kategori 2
 • Zon 2 eller zon 22 kräver utrustning i Kategori 1, 2 eller 3
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar