Global site

Gnistfria 4- och 6-poliga synkronmotorer

För zon 1 och 2

ABB kan erbjuda ett brett sortiment av synkronmotorer för tillämpningar med variabel hastighet eller konstant hastighet. Våra motorer skräddarsys inom standardkonstruktionen för att uppfylla de specifika kundbehoven, applikationskraven och nätegenskaperna. Hög prestanda kombinerat med god driftsekonomi uppnås genom optimal användning av aktiva material.

ABB:s VSD-synkronmotorer kännetecknas  av ett flexibelt konstruktionskoncept som gör det möjligt att anpassa motorn för i stort sett alla slags tillämpningar, installationer och krav. Det beprövade konstruktionskonceptet har visat prov på extremt bra prestanda och tillförlitlighet i olika typer av tillämpningar. ABB:s motorer och VSD:er är välbeprövade i ett flertal tillämpningar världen över med extremt bra prestanda.

ABB kan erbjuda synkronmotorer enligt ExnA skyddsprincipen. Denna motorkonstruktion förhindrar gnistor och heta ytor inne i respektive utanför maskinens kapsling vid normaldrift. ABB har lång erfarenhet av denna typ av motorkonstruktion, som är mycket tillförlitlig och håller en hög säkerhetsnivå.


Loading documents