Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gnistfria modulära induktionsmotorer med utökad säkerhet

För zon 1 och 2

ABB erbjuder ett brett sortiment av gnistfria Ex nA-motorer för zon 1 och 2. Motorerna är certifierade enligt IECEx och ATEX, liksom en mängd andra internationella och lokala krav.

Ex nA-skydd förhindrar gnistor och för höga yttemperaturer från att uppstå i normala situationer för vilka motorn är certifierad.

Under konstruktions- och tillverkningsprocessen för Ex nA-motorn säkerställs förutom minimigapet mellan rotorn och statorn, att inga gnistor bildas inne i motorn genom:

  • Minimivärde för spel och krypavstånd enligt de senaste standarderna
  • Isolationsmaterial med den högsta klassen för spårningsmotstånd
  • Minst IP 54-skydd
  • Fastspänning av ledare
Tekniska data
Loading documents