Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motorer med utökad säkerhet

ABB kan erbjuda ett komplett sortiment av motorer med utökad säkerhet.

  • Certifierad enligt IEC- och EN-standarderna, uppfyller ATEX-direktiven och många andra internationella förordningar
  • Gnistfria lågspänningsmotorer uppfyller kraven för effektivitetsklassen IE2.

Våra erbjudanden

Läs mer