Motorkonstruktion, 4 och 6 p

Kvalitet rakt igenom
Alla motorer är skräddarsydda inom ett standardiserat, modulbaserat koncept som ger stor flexibilitet för att säkerställa att rätt motoregenskaper väljs för varje installation..

 • Kompakt och flexibel konstruktion som säkerställer en installation som matchar anläggningens krav väl.
 • Den stabila konstruktionen som överför dynamiska och statiska belastningar direkt till fundamentet.

  Rotor med utpräglade poler och solida polplattor

 • Säkerställer hög termisk kapacitet och stabilitet utan att det krävs speciell dämpningslindning.
 • Snabb styrning och elektrisk stabilitet genom anpassning av luftspalten, polskornas konstruktion samt dimensionering av polkärnan.
 • Solida polskor tillhandahåller hög dämpning utan dämparlindning. Hög överlastkapacitet och lågt övertonsinnehåll.
 • Tillförlitlig drift och lång livslängd som säkerställs av stora kylytor och det effektiva flödet av kylluften, vilket även resulterar i en låg och jämn rotortemperatur. Klass H-isolation av spolarna ger extra termiska marginaler.
 • Styv rotor och minimerat avstånd mellan lagren säkerställer låga vibrationer eftersom drifthastigheten ligger långt under den första kritiska hastigheten.
 • Överhastighetstester utförs som standard. Den kompletta rotorn balanseras vid drifthastighet.

  Statorns konstruktion påverkar generatorns stabilitet och prestanda i hög grad

 • Högvärdigt elektriskt stål med låga förluster ökar effektiviteten och sänker driftskostnaderna.
 • Den styva ramen överför alla krafter direkt till fundamentet.
 • Välutvecklade och beprövade metoder för låsning av spolarna i facken samt stagning av spoländarna säkerställer den långsiktiga tillförlitligheten.
 • Isolationssystem som säkerställer tillförlitligheten och en lång livslängd. Lindningarna är isolerade med Mica-baserad tejp. När lindningarna är på plats impregneras hela statorn i en VPI-process (Vacuum Pressure Impregnation). Lindningarna är isolationsklass F, vilket resulterar i bra termiska marginaler.
 • Spänningsfalls- och kortslutningsströmsbegränsning uppnås genom att statorn konstrueras för optimerade reaktansvärden.

  Lager och lagersäten som ger ett tillförlitligt stator-, rotor- och axelaggregat.

 • Lagerhusets konstruktion som gör att man enkelt kommer åt för att utföra inspektioner och underhåll. Lagerhusen är isolerade från ramen för att eliminera cirkulerande strömmar i axeln. Axeln kan jordas. Mekaniska tätningar används för att förhindra oljeläckage.
 • Glidlagren, som är konstruerade för att vara okänsliga för obalans och för att medge ett stort axiellt spel.
 • Oberoende smörjsystem ger hög tillförlitlighet. Oljeringar eller oljebehållare säkerställer smörjning vid akut slitage. Oljesystem med hydrostatisk borrning finns tillgängliga för tillämpning med drift på låga varvtal.

  Omriktaren är monterad på utsidan av lagret i den icke-drivande änden

 • Enkel men mycket förfinad konstruktion med ett fåtal komponenter och väl anpassade skyddsfunktioner som erbjuder hög tillförlitlighet och smidig åtkomst för underhåll.
 • Kompakt, borstlös omformarenhet som är monterad på rotoraxeln på utsidan av lagret. Inget oberoende stöd eller anpassning krävs.
 • Förbättrad systemprestanda tack vare stora möjligheter till field-forcing. Detta är viktigt när det uppstår fel i elnätet, samt vid ökad produktion av reaktiv effekt.

  Effektiv kylning av hela motorn.

 • Mycket effektiv kylning erhålls tack vare den symmetriska kylning som uppnås med de axelmonterade fläktarna i kombination med rotorns och statorns konstruktion.
 • Det breda sortimentet av kylningsformer möjliggör en optimering för drifts- och miljöförhållandena för varje tillämpning.
 • Kontakta oss

  Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

  Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar