Trycksatta motorer och generatorer

Utrustningsskyddsnivå Gb och Gc för zonerna 1 och 2 Ex px, Ex pxe, Ex pz, Ex pze

ABB kan erbjuda ett komplett sortiment av prestandabeprövade energieffektiva motorer för industrier. Produkterna utvecklas med industridrivna konstruktioner och patenterad tekniks som säkerställer ökad drifttid med mindre underhåll. Med vår fördjupade förståelse för dina applikationsbehov tillhandahåller vi en pålitlig källa för de mest betrodda varumärken i olje- och gasindustrierna.

ABB:s trycksatta motorer och generatorer uppfyller alla nationella och internationella standarder och krav – inklusive IEC, europeiska (EN), ATEX och NEMA. Samtliga uppfyller krävande processapplikationer, onshore eller offshore, olje- och gasledningar, raffinaderier och petrokemiska anläggningar, oljeplattformar för produktion, lagring och avlastning, LNG-anläggningar (flytande naturgas). Motorerna kan användas i tuffa miljöer såsom explosiva atmosfärer, extrema temperaturer, korrosivt damm och fukt.

Skyddet av Ex px eller Ex pz-maskinen bygger främst på den trycksatta kapslingen, som även rensar de farliga gaserna från kapslingen. Kapslingen ska ha hela tiden ha ett övertryck under drift. Övertrycket måste vara minst 50 Pa för Ex px-maskiner och 25 Pa för Ex pz, och om trycket faller under trippgränsen ska strömförsörjningen automatiskt kopplas från. 

Den mekaniska konstruktionen hos en Ex px och Ex pz-maskin måste uppfylla kraven för den tillämpade standarden. Syftet med den mekaniska konstruktionen är att förebygga att ljusbågar, gnistor och heta ytor kommer i kontakt med det farliga området.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Select region / language

Populära länkar