Motorer och generatorer för vattenindustrin

Tillgången till vatten är en av de största globala utmaningarna som vi står inför. Efterfrågan på vatten är större än tillgången i många delar av världen. Vi måste hitta bättre, mer energi- och kostnadseffektiva lösningar för hantering av hela vattencykeln.

ABB är redo att ta sig an denna utmaning genom att tillhandahålla motorer och drivenheter för alla processer och tillämpningar av vattenhantering, från vattenintag och behandling, via transport till distribuering för insamling och behandling av avloppsvatten.  ABB:s motorer och drivenheter förbättrar kvaliteten på vattenhantering i varje del av processen.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar