Synkronkompensatorer

Tekniska data

Reaktiv effekt/modul
upp till 70 MVAr*
Kortslutningseffekt
Skräddarsydd
Överlastkapacitet
Skräddarsydd
Spänning
1 - 15 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Standarder
IEC, NEMA, CSA etc.
Omgivningstemperatur
-50 oC till +60 oC
Kylmetoder
Öppen kanal-ventilerad med WP-filter
Luft-vatten värmeväxlare
Luft-luft värmeväxlare
Startmetod
Pony-motor
Reaktor
Kondensator
Auto-omvandlare
Direct On Line
Andra på begäran

*Högre effekt uppnås genom att använda flera parallellkopplade moduler

En synkkompensator är i grunden en synkrongenerator som opererar utan en drivmotor. Generering/förbrukning av reaktiv effekt uppnås genom reglering av magnetiseringsströmmen.

En stor fördel med en synkronkompensator är att den bidrar till den totala kortslutningskapaciteten i nätverksnoden i vilken den är installerad. Detta ökar i sin tur chansen att utrustning som är anslutet till nätet kommer att kunna klara feltillstånd i elnätet.

En synkronkompensator lämpar sig även mycket väl för drift under överlastförhållanden med såväl kortare som längre varaktighet. Ssynkronkompensatorer kan stötta kraftsystemspänningen vid utdragna spänningsfall genom att öka nätets tröghet. Den kinetiska energin som lagras i rotorn hos en synkronkompensator bidrar till kraftsystemets totala tröghet, vilket är fördelaktigt ur ett frekvensstyrningsperspektiv.   De kan därför användas som VAR-kompenserande enheter i situationer där spänningsinstabilitet måste förhindras till varje pris.

ABB:s synkronkompensatormoduler är kompakta och kräver minimalt med utrymme.  Synkronkompensatormodulerna är helt funktionella enheter och kräver minimal extern strömförsörjning. 

Loading documents
Select region / language

Populära länkar